SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Móhiní okouzluje mudrce
Skupina mudrců prováděla v lese rituály, v přesvědčení, že jsou mocní jako bohové. Aby jim uštědřili lekci, Šiva a Višnu vstoupili do lesa přestrojeni za pohledného žebráka jménem Bhikšátana a překrásnou dívku jménem Móhiní. Mudrci a jejich manželky pár spatřili a zachvátila je touha. Muži běželi za Móhiní a ženy se táhly za Bhikšátanou. Za nějaký čas získali opět vládu nad svými smysly a kladli Bhikšátanovi a Móhiní svůj výpadek rozumu za vinu. Použili svých magických schopností a vyčarovali z ohně hada, lva, slona a skřeta. Šiva vzal hada a obtočil si ho kolem krku. Stáhl lva a slona z kůže a zakryl si jimi tělo. Pak skočil skřetovi na záda a pustil se do tance, využívaje své božské krásy. Mudrcové okouzleně přihlíželi a uvědomili si svou pošetilost.

Během slavnosti brahmótsavam, kdy je Višnu ustrojen jako Móhiní, je oddaným předkládána ženská podoba jejich pána, jeho inkarnace, která okouzlila a ošálila chamtivé mocichtivé asury i egoistické mudrce. Oddaní jsou nabádáni, aby se snažili vidět za zjevem, který šálí (Móhiní), realitu, která osvobozuje (Višnu).

Móhiní je rodinným božstvem gauda-sarasvatí bráhmanů, kteří ji nazývají Šrí Mahálasá Nárájaní.46 Toto božstvo se sice považuje za ženské a je uctíváno jako manifestace bohyně Matky, ale oddaným je neustále připomínáno, že tato bohyně je ve své podstatě podobou Višnua. Na toto božstvo se tudíž pohlíží genderově velmi volně, což dodává jeho svatyním na mysterióznosti a posvátnosti. Sociologické studie o kultu božstva Mahálasá naznačují, že jde o vědomý pokus smířit dvě opoziční hinduistické teistické školy – šaktisty a višnuisty.

Potřeba synkretismu je v hinduismu běžná a v symbolické rovině se ho dosahuje tím, že jednotlivé identity různých božstev splynou prostřednictvím sexuální přitažlivosti. A právě to je námětem následujícího příběhu ze Šiva-purány. Převypravuje ho Wendy Donigerová v knize Śiva: The Erotic Ascetic.