SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Móhiní zabíjí Viróčanu
Viróčana, král asurů, získal od slunečního boha Súrji kouzelnou korunu. Pokud ji měl na hlavě, nikdo mu nemohl ublížit. Višnu na sebe ale vzal podobu Móhiní, okouzlil Viróčanu a korunu mu ukradl. Bez ochrany koruny byl Viróčana bezbranný. Višnu toho využil a zabil ho.

V následujícím šivaistickém příběhu to nejsou démoni, koho okouzluje Móhiní, nýbrž mudrci. Tento příběh spadá svou podstatou do šivaistické tradice. Šiva se tu ovšem spojuje s Višnuem, aby uštědřil lekci domýšlivým mudrcům. Tento příběh vyzdvihuje homoerotickou zápletku, v rámci níž Šiva vzrušuje svou krásou jak ženy, tak muže. V tomto příběhu jsou mudrci i jejich manželky nuceni čelit svým slabostem. Znají sice magické rituály, které jim propůjčují velkou vnější sílu, tváří v tvář nedostatku vnitřní síly se ale tyto magické rituály ukazují jako bezcenné. Příběh pochází ze Skanda-purány a převypravuje ho Wendy Donigerová v knize Śiva: The Erotic Ascetic a autoři komiksu Elephanta nakladatele Amar Chitra Katha.