SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Muž, který byl ženou


— níže uvedený obrázek není součástí knižní publikace —Pánduovci a Kuruovci, ač bratranci, se navzájem nenáviděli. Každá větev byla přesvědčena, že zrovna oni mají nárok na hastinápurský trůn. Za účelem zajištění míru bylo království rozděleno a méně rozvinutá část připadla Pánduovcům, kteří ji, s pomocí svého přítele a pomocníka Kršny, přeměnili v bohatou a prosperující zemi, nazvanou Indraprastha. Kuruovci jim záviděli, a tak je pozvali, aby si s nimi zahráli v kostky, a úskokem dosáhli toho, že Pánduovci svou zemi na třináct let prohráli. Když stanovená doba uplynula, odmítli Kuruovci Pánduovcům Indraprasthu vrátit.

Vypukla válka. Pánduovci byli odhodláni získat svou zem, o níž přišli podvodem Kuruovců, nazpět. Obě vojska se setkala na pláních kurukšétry a stařešina Bhíšma, který stál v čele vojska Kuruovců, držel Pánduovce devět dní v obležení. Pánduovci seznali, že Bhíšmu nelze porazit, dokud třímá v rukou pozvednutý luk. A Bhíšma luk nikdy neskláněl, pokud měl před sebou muže. Kršna navrhl, aby přivedli před Bhíšmu muže, který tak úplně mužem není. Navrhoval, aby mu zítra ukázali Šikhandiho. Desátý den války přijel tedy na Ardžunově voze Šikhandi v roli živého štítu. Bhíšma pohlédl na Šikhandiho, muže, který byl v minulém životě ženou a v současném životě měl tělo ženy, a sklonil svůj luk. V ten moment vystřelil Ardžuna na Bhíšmu šípy. Do těla se mu jich zavrtalo tolik, že na něm zbylo jen pramálo neporaněných míst. Později při nočním útoku zabil Ašvatthámá, Drónův syn, Šikhandiho tak, že ho rozetnul v půli.

Nějaký čas trvá, než Bhíšma, zasažený šípy, zemře. Má schopnost zvolit si dobu své smrti a rozhoduje se zemřít až po zimním slunovratu, kdy se slunce vydává na severní pouť horizontem, kterou hinduisté označují jako uttarájanu. V hinduistické kosmologii je rok rozdělen na dvě poloviny: světlou část, od zimního slunovratu do letního slunovratu, kdy povstávají bohové, aby se ujali vlády nad vesmírem, a temnou část, od letního slunovratu do zimního slunovratu, kdy vládnou předkové, pitrové. Je možné, že bezdětek Bhíšma nemá odvahu čelit svým předkům. Proto chce zemřít až po zimním slunovratu, tedy až po návratu svých předchůdců do říše mrtvých. Do té doby leží na šípech a sleduje pád starého řádu a nástup nového v podobě krvavé bitvy o nadvládu na kurukšétře.

Bhíšma (vlevo) bojuje se Šikhandi a Ardžunou.

Bhíšma během války několikrát prohlašuje, že by se nikdy nepustil do boje se ženou, ani by nikdy žádnou ženu nezabil, a totéž platí pro každého, kdo býval ženou (transsexuál?), má ženské jméno nebo vystupuje jako žena (přestrojený nebo transvestit?). Znamená to, že Bhíšma respektuje ženy? Nebo to znamená, že je považuje za příliš nízká stvoření, než aby se s nimi bil? Když se říční nymfa Gangá dozví, že smrt jejího syna Bhíšmy způsobila žena, zlomí ji to. „Jak jen mohl někdo, kdo se ubránil po únosu princezny z Káší všem králům světa, podlehnout ženě? Upokojí se, teprve až když se dozví, že šípy, které způsobily smrt, vystřelil muž (Ardžuna), a nikoli ne-muž (Šikhandi).

Když vyzývá Kršna Šikhandiho, aby se připojil k Ardžunovi a vydal se do bitvy, chová se k němu jako muž. Bhíšma vidí na druhou stranu v Šikhandim ženu, což má za následek Bhíšmovu smrt. Je zřejmé, že biologická proměna nehraje pro Bhíšmu žádnou roli. Jak ale určit identitu, když ne na základě biologie? Právě tuto otázku otevírá Šikhandiho příběh. Shakuntala Deviová v knize The World of Homosexuals uvádí rozhovor se starým tamilským knězem, který vysvětluje homosexualitu jako následek uvěznění ženské duše v mužském těle nebo mužské duše v ženském těle.21 Víra v pohlavní duši (či asi spíše v dech života s pohlavní identitou) tvoří základ jedné sanskrtské hry, v níž bůh smrti náhodou vymění duši kurtizány a kněze. Kněz se v důsledku toho začíná chovat jako kurtizána a kurtizána jako kněz.22 Je dost možné, že Šikhandi měl ženskou duši nebo alespoň ženskou esenci, a to z něj v očích Bhíšmy činilo ženu. Kršna na rozdíl od něj přikládá větší význam Šikhandiho biologii.

Jak viděl Šikhandi sám/sama sebe? Jako ženu, za kterou ho mylně považuje Bhíšma? Jako muže, který se oženil s dcerou Hiranjavarny? Jako ženu-bojovnici, se kterou se odmítl Bhíšma utkat? Jako muže-bojovníka, který se před svou smrtí z rukou Ašvatthámy postavil v bitvě Kuruovcům? Mahábhárata na tuto otázku neodpovídá.

Můžeme se ptát: „Proč se Ambá musí stát mužem, aby sama sebe pomstila?“ Než se pokusíme najít odpověď, podívejme se na příběh ze spisu Jógavásištha mahárámájana (asi 1000 n. l.), který převypravuje Wendy Donigerová v knize Splitting the Difference.21. Devi, The World of Homosexuals, s. 145–147.

22. Bhagavad-Ajjuka Prahasanam (The Farce of the Saint-Courtesan), citováno v Splitting the Difference, s. 296.