SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Oddělení tří světů
Zpočátku byly tři světy spojené. Pak je bohové oddělili. S oddělením přišlo utrpení. Bohové utrpení odstranili a přesunuli ho jinam. Zármutek země byl přesunut do děvky, zármutek nebes byl přesunut do darebáka a zármutek atmosféry byl přesunut do eunucha.

V předchozím příběhu je země vizualizována jako femininní, nebesa jako maskulinní a atmosféra jako neutrální. Jejich jednotlivá utrpení se přesouvají do přesexualizované ženy, do pravidla porušujícího muže a do někoho, kdo není ani mužem, ani ženou.

Podle Mahábháraty není takováto neutrální bytost pouhou mytickou entitou, nýbrž biologickou možností. Epos uvádí, že dítě je počato v děloze tehdy, když splyne červené semeno ženy s bílým semenem muže. Je-li bílé semeno silné, je počato dítě mužského pohlaví; je-li silné červené semeno, je počato dítě ženského pohlaví; jsou-li si obě semena rovna, je počat hermafrodit.80 Hermafrodit může v tomto případě označovat mnohé: někoho, kdo má mužskou i ženskou biologii (genetický či hormonální hermafrodit); někoho, kdo má mužskou biologii, ale ženskou osobnost, či ženskou biologii, ale mužskou osobnost (transsexuál, transvestit, homosexuál); nebo někoho, kdo má jak mužskou, tak ženskou osobnost (bisexuál).

V tradičním pojetí je tomu tak, že plodí-li muž pouze děti ženského pohlaví, je považován za slabého muže, jehož semeno je méně potentní než semeno jeho ženy. Ájurvéda předepisuje byliny, práci s dechem a cvičení k posílení těla a semene, aby se rodili pouze mužští potomci. Navzdory snahám o vytváření světa, v němž by byli pouze muži a ženy snadno zapadající do patriarchálního a heterosexuálního rámce, existovaly vždy vědomé snahy uznat i ty, kteří se do žádných jednoznačných škatulek nevejdou, a vytvořit pro ně prostor. Například v džinistické tradici existují tři typy sexuální touhy, která může uvěznit duši v těle: touha po mužích, touha po ženách a touha po hermafroditech.81 Podobně si sami ti, kteří se nevejdou do černobílého heterosexuálního společenského rámce, vytvářeli sami pro sebe prostor tím, že si přizpůsobovali většinové ideje. Z následujícího příběhu, pocházejícího z ústní tradice hidžrů, který líčí Serena Nandaová v knize Neither Man nor Woman – The Hijras of India a Wendy Donigerová v Splitting the Difference, je to jasně patrné.80. Meyer, Sexual Life in Ancient India, s. 368.

81. Jaini, The Jaina Path of Purification, s. 131.