SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

PředmluvaKaždá kultura má své posvátné příběhy, které zachycují její pohled na svět. Občas lze mezi nimi najít i takové, které jsou podle všeho v rozporu s tradičním názorem. Tato kniha shromažďuje subverzivní příběhy hinduistické tradice, které nějak souvisejí se sexem a pohlavím.

Pokusil jsem se osvětlit výskyt queer příběhů ve velkých náboženských dílech. Bral jsem při tom v úvahu složitý a nejednoznačný vztah mezi potěšením, plodností a celibátem v hinduismu, rituální i symbolickou roli mužů a žen, existenci nekonvenčních pojetí pohlavnosti v tradiční společnosti, celkové přezírání, s nímž na tato pojetí pohlíží hinduistické měšťáctvo, i vliv queer nebo lesbických, homosexuálních, bisexuálních a transsexuálních (LGBT) hnutí, která o sobě dávají v moderní Indii stále více vědět.

Tato kniha si zároveň klade za cíl ukázat, že neexistuje žádný nadčasový či univerzální postoj k tomu, co se označuje jako queer. Sexualita se projevuje v různých kulturách a dobách různě a bývá i různě potlačována. V této souvislosti má být tato kniha obranou proti prosazování „normálního a přirozeného ideálu“, v rámci něhož existuje pouze jediná realita, jediná logika, jediný zákon, jediný pohled na svět a jediný způsob života.