SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Přijetí koloniálního právního rámce
Celoindické zákony, které na mimovaginální styk pohlížejí jako na „nepřirozený“ a na přestrojování jako na „urážlivé a obscénní“, pocházejí z koloniální éry země. V devatenáctém století vydali Britové zákony proti sodomii odsuzující anální a orální sex a vycházeli při tom z bible. Když získala Indie nezávislost, byly tyto zákony automaticky a bez úvahy přejaty do rámce indického zákonodárství. Transsexualita a další formy sexuálního chování obsažené v tradičních indických příbězích, které koloniální právní rámec odsuzoval, se tak staly v Indické republice nelegální.

Popisy „nepřirozeného“ sexu na chrámových zdech a transsexuality postav v tradičních vyprávěních, jako by přestaly existovat. A pokud už někdo připustil, že existují, činil tak váhavě a omluvně, snažil se je nějak v rozpacích vysvětlit a vehementně odsuzoval v souladu s biblí jejich chlípnost.

Zákony proti homosexuálnímu styku a transsexuálnímu chování, spolu s mnoha dalšími zastaralými zákony indického trestního zákoníku, zůstaly v Indii dodnes nezměněny, zřejmě kvůli nezájmu veřejnosti (který je možná dán relativně nízkým počtem osob, které byly za toto široce rozšířené chování za posledních padesát let, které od vyhlášení nezávislosti Indie uplynuly, odsouzeny).