SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Puruša se rozděluje na dvě části
Na počátku existovala pouze Duše (puruša) v podobě Muže (puruša). Když se kolem sebe rozhlédl, neviděl nic než sám sebe. Nejprve si řekl: „Toto jsem já.“ Tak přišlo na svět jáství. Muž si uvědomil, že je sám. S tímto zjištěním se dostavil strach a osamělost. Aby se těchto pocitů zbavil, rozhodl se stvořit něco dalšího. Rozdělil se na dvě části a stvořil něco dalšího, druhého: Ženu. Spojil se s ní, a tak vznikl svět. Žena si pomyslela: „Ten, kdo mě stvořil, teď se mnou souloží.“ Nelíbilo se jí to, a tak se změnila v krávu; muž se stal býkem. Souložil s krávou, a tak se narodilo tele. Žena se změnila v klisnu; muž se stal hřebcem. Žena se změnila v ovci; muž se stal beranem. Žena se změnila v husu; muž se stal houserem. Žena se změnila v kozu; muž se stal kozlem. Tak vznikli všichni tvorové.

Primární jednotu, jakkoli je sama v sobě dokonalá, je třeba rozbít, má-li se projevit sám svět. Rovnováha postrádá tvořivé napětí. Vlastní dokonalost je sterilní. Jedině pokud existují dva, může existovat i láska a nenávist, sex a násilí. Jedině pokud existují dva, může se točit kolo života. V upanišadech jsou spolu provázány dvě ideje. Jelikož Duše je zcela zřetelně ztotožněna s Mužem, Žena musí být Hmotou. Rozdělení na pohlaví je tudíž současně rozdělením metafyzických principů.

Purány ideu rozdělení dále rozpracovávají. Abstraktní idea puruši se personifikuje jako Brahmá, stvořitel. Purány považují prvotní tvoření bez pohlavního styku za nedostatečné. Bezradného Brahmu inspiruje vize androgyna rozděleného na dvě části. Jedině když souloží mužská půlka s ženskou půlkou, zaplňují tvorové nejrůznějšího druhu svět. Základem následujícího příběhu jsou jeho různé verze v puránách. Převypravuje je Wendy Donigerová v knize Śiva – The Erotic Ascetic.