SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Queer příběhy v různých tradicíchJsem přesvědčen, že homoerotika, kterou lze jednoduše definovat jako sexuální přitažlivost mezi jedinci stejného pohlaví, je univerzálním jevem. Společnost ukotvená v patriarchátu a heterosexualitě ovšem její projevy kontroluje, aby neohrožovaly převládající heterosexuální rámec. Homoerotické tendence se projevují v různých společnostech různě. Projevují se i způsoby, které lze označit jako queer. Takovéto queer projevy sexuality se pak navzdory sociální represi obrážejí v mýtech, legendách a místních tradicích.

Mýty, legendy a tradice zachycují kolektivní nevědomí lidí. Představují vysoce ceněné dědictví, složité předivo pradávných postojů a tužeb. Jsou považovány za posvátné a slouží určité skupině lidí jako světonázor, vysvětlují nevysvětlitelné a dodávají životu význam, směr a jistotu. Porozumět skrytým světům určité skupiny lidí, dešifrovat způsoby řešení životních problémů určité kultury, znamená rozluštit nejprve její mýty a tradice.

V řecké tradici jsou spíše než příběhy sexuální transformace a změny pohlaví běžnější a populárnější příběhy lásky k chlapcům. Takřka každý řecký bůh a řecký hrdina měl někdy erotický poměr s chlapcem.3 Zeus byl tak okouzlen Ganymédem, trojským princem, že na sebe vzal podobu orla, unesl chlapce z kolébky, svěřil mu na Olympu funkci číšníka, a nakonec ho vyzvedl na oblohu a dal mu místo v souhvězdí Vodnáře. Poseidon, vládce moří, si našel vlastního číšníka a souložníka v Pelopsovi, princi z Lýdie. Bůh slunce Apollón bojoval s pěvcem Thamyridem a s větrným bohem Zefyrem o lásku ke krásnému chlapci Hyacintovi. Hérakles přerušil plavbu na lodi Argó rozrušen zmizením milovaného Hylase. Řečtí bohové a hrdinové se nemusí „proměňovat v ženy“, aby mohli obcovat s chlapci. Řekové očividně nějakým přestrojováním a zženšťováním pohrdali. Láska k chlapcům u nich byla vyloženě institucionálně zakotvena. Sociálně uznávané homoerotické projevy v podobě pedofilie se pak odrážejí v řeckých tradičních příbězích.4

V hinduistických příbězích žádné bohy a hrdiny unášející v romantickém poblouznění malé chlapečky nenajdeme. Namísto toho se „proměňují v ženy“. Buď biologicky (změna pohlaví) nebo na pohled (přestrojování). Chtějí tím svádět poustevníky nebo mást démony. Lze z těchto příběhů vyčíst něco o postojích hinduistů ke queer sexualitě?

V bibli žádné příběhy sexuální transformace a změny pohlaví nenajdeme. I pouhé pomyšlení na stařešinu v ženských šatech nebo adorace proroka, který je v životě mužem i ženou, by bylo blasfemií. Hinduisté oproti tomu uctívají Šivu, který je Ardhanáríšvarou, napůl mužem, napůl ženou.

 3. Graves, The Greek Myths.

4. Spencer, Homosexuality – A History, s. 47–51.