SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Rávanovo těhotenství
Rávana byl bezdětný. Vydal se tedy za jedním mudrcem, který mu dal kouzelné mango, aby jeho žena otěhotněla. Cestou na Lanku ale Rávana pocítil tak strašný hlad, že mango snědl, a otěhotněl. Těhotenství postupovalo tak rychle, jako by každý den uplynul celý měsíc. Devátý den Rávana kýchl a vyšlo z něj děvčátko. Věštba určila, že dívka zapříčiní smrt, a tak Rávana raději vložil dívku do truhlice a zakopal ji na poli. Džanaka ji vyoral a přijal za svou.

Tradiční vypravěči, kteří uvádějí tento příběh, tvrdí, že Sítá získala své jméno proto, že se narodila, když její otec kýchl (v kannadském jazyce znamená sítá kýchnutí). Tento příběh dodává eposu Rámájana rozměr incestu. Sítin únosce je ve skutečnosti její otec. Tato zápletka slouží k tomu, aby se vysvětlilo, proč Rávana Sítu nikdy fyzicky nezneužil. Musíme mít na paměti, že pro oddané hinduisty by byl byť jen náznak, že by Sítina pokornost, díky níž byla povýšena na bohyni, mohla být během jejího pobytu na Lance ovlivněna násilím, nepřijatelný. Příběh vypráví, že Rávana svou dceru poznal podle znaménka na kůži, byl ale příliš pyšný, než aby se podrobil Rámovi.

Ale vraťme se k mužskému konceptu ajónidža. Očištění od všeho ženského neboli světského pomáhá získat duchovní vědění, které umožňuje ovládnout nebo transcendovat materiální svět. Na základě tohoto přesvědčení vznikly iniciační ceremonie, během nichž podstupoval aspirant rituální smrt (biologického těla, které porodila žena, jeho matka) a rituální znovuzrození (z duchovního těla muže, jeho učitele). Právě o to jde v ceremoniálu upanájana, přechodovém rituálu, kdy se z muže stává dvidža neboli „dvakrát zrozený“, přičemž podruhé se rodí z védského vědění předaného jeho učitelem.37

Atharva-véda, datovaná kolem roku 1000 před n. l., uvádí: „Učitel bere (studenta) pod křídla, student véd se stává embryem v jeho těle. Učitel ho nosí po tři noci v břiše. Shromažďují se kolem něj bohové, aby byli u toho, až se narodí.“

V následujícím příběhu Šukry je idea učitele, který dává nový život studentovi, jasně patrná. Šukra byl guruem démonů a získal od Šivy, samotného boha ničení, mrtjumdžaja mantru k přemožení smrti. Příběh uvádí MahábhárataVámana-purána (asi 450–900 n. l.). Převypravuje ho Stella Kramrischová v knize The Presence of Śiva.37. Pandey, Hindu Saṁskāras, s. 111–113.