SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Rávanův harém
Hanumán doletěl na ostrovní království Lanka hledat Rámovu manželku Sítu, kterou předtím unesl rákšaský král Rávana. Vstoupil do Rávanova paláce a v jeho lůžku objevil mnoho žen. Některé ženy líbaly, pod vlivem Rávanovy manželky, druhé ženy, v přesvědčení, že líbají Rávanu. Omámené ženy jejich polibky opětovaly, v přesvědčení, že je líbá sám Rávana.

Ženy spaly s hlavami položenými navzájem na hrudi, propletené jako girlandy a popínavé rostliny. V naprosté jistotě, že Rámova oddaná manželka Rávanovi nepodlehne, opustil Hanumán palác a hledal Sítu na dalších místech. Nakonec ji našel v královském sadu, obklopenou ženskými strážkyněmi.

Sex mezi osobami stejného pohlaví není v tomto případě projevem stejnopohlavní lásky. Jedná se o chabou náhražku sexu mezi opačnými pohlavími, k níž se omámené ženy uchylují. Autor zastává názor, že u žen označovaných jako rákšaské se jedná o odpovídající chování. Rákšaské ženy (a muži) jsou totiž v eposu líčeni jako stvoření s neukojitelným a nespoutaným sexuálním apetitem, stvoření zcela odlišná od ctnostného Rámy a Síty, jejichž sexuální život řídí posvátná pravidla.

Sklon tolerovat lesbický sex jako chování, které k sexuálně neukojitelným démonům či barbarům patří, podtrhuje i skutečnost, že hinduistické chvalozpěvy považují rákšaskou královnu Mandódarí, Rávanovu manželku, za svatou ženu. Bývá označována jako satí neboli počestná manželka hodná úcty, protože zachovává svému záletnému manželovi věrnost a protože při něm, navzdory jeho mnoha nedostatkům, stojí.

Mužům, uchváceným Rámovou božskou aurou, kteří se touží stát jeho milenci, je řečeno, že se s ním mohou setkat až v další juze. Jednu verzi tohoto příběhu, založeného na Rámájaně, Padma-puráně (asi 600–750 n. l.) a Bhágavata-puráně, obsahuje kniha Wendy Donigerové Splitting the Difference.