SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Santóší a její bratr
Jeden král jednou uviděl krásnou dívku. Přemožen touhou nařídil jí, aby přišla v noci do královské zahrady ustrojená jako nevěsta. Aby jí zachránil čest, přišel místo ní její bratr-dvojče přestrojený za ženu. Dívka se dívala, jak se král miluje s jejím bratrem. Milování se podle všeho oběma mužům líbilo. Výjevem byl unesen i pes, který stál opodál. Dívka byla vývojem událostí tak pobouřena, že se proměnila v nelítostnou bohyni, pozvedla meč, zabila krále, svého bratra a i psa a uchýlila se do lesů.

Santóší pravděpodobně očekává, že její bratr krále zabije, stejně jako zabil Bhíma Kíčaku při obraně Draupadíny cti. To, co se ale nakonec stane, se nesetkává s jejím souhlasem. V hněvu se stane nenávistnou božskou bytostí.

V následujícím příběhu se Kršna nejenom stává ženou, ale dokonce má i pohlavní styk s mužem. Nikde se nedozvídáme, zda je transformace Kršny v Móhiní biologická (čímž by se pohlavní styk stal heterosexuálním) nebo se jedná o další případ přestrojení (což by činilo pohlavní styk homosexuálním). Příběh je běžně rozšířený pouze na severu Tamilnádu a převypravuje ho Alf Hiltebeitel v knize The Cult of Draupadī.