SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Šáriputrova sexuální proměna
Bohyně proměnila Šáriputru v ženu a on nevyužil svých magických schopností, aby nabyl opět své mužské podoby. Bohyně ho pak proměnila opět v muže a zeptala se: „Co se stalo s tvou ženskou podobou?“ Moudrý Šáriputra odvětil: „Co se stalo předtím s mužskou podobou, stalo se pak i se ženskou – zmizela. Nevytvořil jsem ji, ani jsem ji nezměnil.“

Realita je nahlížena jako sled transformací. Nic není statické. Pravda je iluzorní, stejně jako „těhotenství neplodné ženy, erekce eunucha, stopy letícího ptáka.“ I Buddha prohlašoval, že ve věcech není nic mužského, ani ženského. Veškerá identita, sex a pohlaví jsou dočasné. Navzdory tomuto přesvědčení se bódhisattvové stávají bódhisattvy, teprve až když získali mužské tělo a mužskou mysl. Biologie prostě hraje svou roli.

Taktéž všichni tírthankarové, nejvyšší džinističtí učitelé, kteří objevují „most k osvobození“, jsou muži. Všichni, až na Mallináthu, jak nám sdělují písma. Následující příběh ženského tírthankary pochází z pálijského spisu Džňátrdharmakathá-sútra. Převypravuje ho Padmanabh Jaini v knize The Jaina Path of Purification.