SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Šikhandiní získává mužské tělo
Drupadova žena porodila dceru. Drupada odmítl připustit, že by mu byl Šiva lhal, a vychoval dceru jako syna. Dcera jménem Šikhandiní byla vedena tak, aby získala všechny dovednosti vyhrazené mužům. Vyrostla ve víře, že je muž. Dokonce ji i oženili. Když ale nevěsta o svatební noci zjistila, že její manžel je žena, utekla v šoku k otci, králi Hiranjavarnovi z Dašárny. Ten byl odhodlán pomstít urážku, shromáždil velké vojsko a hrozil, že s ním vpadne do Paňčály. Drupada si byl vědom, že jediným způsobem, jak zachránit království, je prokázat, že jeho „syn“ je skutečně muž. Zároveň si uvědomoval, že to dokázat nelze.

Šikhandiní, která si poprvé v životě uvědomila, že je ženou, se za nastalou patálii cítila odpovědná. Rozhodla se zabít a vydala se do lesů, kde narazila na jakšu, lesního ducha jménem Sthúna. Sthúnovi se Šikhandiní zželelo a nabídl jí, že si s ní na jednu noc vymění pohlaví. Šikhandiní nabídku přijala, vzala na sebe jakšovo pohlaví a vrátila se do Paňčály, kde se dala k dispozici, aby každému, kdo projeví zájem, prokázala, že je mužem. Hiranjavarna za ní poslal své dvořany, kteří se vrátili s uspokojivou zprávou. Hiranjavarna došel tedy k závěru, že jeho dcera se zmýlila, Drupadovi se omluvil a svou dceru poslal nazpět.

Šikhandiní, nyní přejmenovaná na Šikhandiho, plnila své manželské povinnosti ke spokojenosti novomanželky. Mezitím byl ale dobrotivý jakša svým vládcem Kubérou za to, že si se Šikhandiní vyměnil pohlaví, potrestán. Musel si své nové pohlaví za trest ponechat. Když se dostavil Šikhandi dle úmluvy k jakšovi, aby mu půjčené pohlaví vrátil, Kubéru jeho čestnost tak potěšila, že mu dovolil, aby zůstal mužem do konce života. A jelikož se jakša vzdal svého pohlaví pro dobrou věc, Kubéra svolil, aby se smrtí Šikhandiho získal své pohlaví posléze nazpět.

Jak Ambá, tak Drupada se v touze po odplatě dovolávají Šivy. Šiva je nejenom bohem ničení, ale zároveň i jediným bohem, který může osvobozovat od strnulého ortodoxního rámce věcí. Překračuje konvence a dokáže zabít i ty, které nelze zabít. Bývá spojován s brahmahatjou, aktem zabití bráhmana, hinduistického kněze, což je v hinduismu nejhorší rituální zločin. Šiva-purána (asi 750 až 1350 n. l.) uvádí, že Šiva byl jediným, kdo se nezdráhal setnout Brahmu, boha stvoření, Stvořitele, prvního kněze, za to, že se miloval s vlastní dcerou, první ženou.

Drupada věří, že jedině s Šivovou milostí může zplodit dítě, které nebude brát ohled na rituální zábrany a zabije bráhmana Drónu. Podobně i Ambá věří, že jedině se Šivovou milostí může zabít Bhíšmu, kterému bohové umožnili vybrat si okolnosti i čas své smrti.

Sexuální transformace Šikhandiní v Šikhandiho je v indických tradičních příbězích, v nichž hraje roli transformace ženy v muže, běžný motiv. Jakša je lesní duch úzce spojený se Šivou. Jakšové jsou strážci skrytého bohatství a lze si je představit jako protějšky evropských skřítků (Kubéru pak jako hinduistickou obdobu Shakespearova Oberona). Jsou zavalití, malí, často mají znetvořené tělo a bývají spojováni s penězi a magií. V tradičních příbězích vystupují někdy v roli jakšů čarodějové, strašidla nebo venkovští bůžci. Následující severoindický tradiční příběh uvádí Cassell’s Encyclopedia of Queer Myth, Symbol, and Spirit.