SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Šiva činí Párvatí svou levou polovinou


— níže uvedený obrázek není součástí knižní publikace —Napůl Šiva, napůl Párvatí.

Mudrc Bhagíratha vyvolal bohy a poprosil je, aby nechali nebeskou řeku Gangu téct na zem, aby mohlo všechno žijící smýt své hříchy a aby měli mrtví snazší cestu do příštího života. Gangá, bohyně řeky, souhlasila, že sestoupí na zem, ale značně okázale mudrce varovala: „Dobře, ale upozorňuji tě, že země nebude schopná vydržet sílu mého vodopádu.“ Bhagíratha tedy vyvolal Šivu a požádal ho, aby přerušil tok Gangy tím, že ji spoutá svými mocnými loknami. Šiva souhlasil a postavil se na nejvyšší bod na zemi, připraven zachytit sestupující bohyni řeky. Sebevědomá Gangá brzy zjistila, že je zapletená do Šivových vlasů a že se její veletok změnil v pouhý pramínek. Když uviděla bohyni Gangu chycenou v Šivových vlasech Šivova manželka Párvatí, neměla z toho radost. „Nazýváš mě svou manželkou, ale dovoluješ jiné ženě, aby ti seděla ve vlasech.“ Aby si Párvatí usmířil, Šiva ji objal, až spolu splynuli a až se stala levou půlkou jeho těla.

Existuje mnoho důvodů, proč spojovat levou polovinu se ženstvím. Se ženou po levé straně má muž pravou ruku volnou, aby se mohl ohánět mečem nebo v ní mohl držet spisy. Levou půlku těla ovládá pravá polovina mozku (sídlo intuice, tradičně ženský rys). Srdce je umístěno v levé části těla. Manželka tudíž sedí na té straně, kde je blíž k srdci manžela. Podle následujícího příběhu je podoba Ardhanáríšvary vyjádřením Šivovy lásky k Párvatí.