SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Šiva lingou


— níže uvedený obrázek není součástí knižní publikace —Šiva se jednou miloval s Párvatí v jeskyni a přišli za ním mudrci. Volali ho, ale Šiva byl tak zabrán do milování, že je neslyšel. Když se neozýval, mudrci vstoupili do jeskyně a našli tam božský pár v objetí. Párvatí si v rozpacích zakryla obličej lotosem. Šiva si ve stavu mystického zápalu mudrců vůbec nevšiml a pokračoval v milování s manželkou. Znechucení mudrci se rozhodli, že Šiva bude navždy uctíván bez formy, v podobě sloupu v sedle symbolizujícího Šivovo mužství v děloze bohyně, božská linga v božské jóni.

Sloupu podobná linga stojí v misce – představující dělohu bohyně Párvatí –, která míří ústím vlevo. Nad lingou je pověšená nádoba s otvorem – představující Šivovu druhou manželku Gangu –, která skrápí lingu vodou. Linga se tudíž nachází mezi Párvatí dole a Gangou nahoře. Oddaný nevěnuje Šivovým manželkám příliš pozornosti. Veškerá pozornost se zaměřuje na lingu. Miska i nádobka nahoře, symboly země a plodnosti, jsou obě ignorovány.

Šiva-linga.

S odklonem hinduismu od starověkého védského ritualismu a s přechodem ke středověkému puránskému teismu se na duchovní realitu začalo pohlížet jako na nadřazenou materiální realitě. Materiální realita se stala pouhým médiem, skrze nějž se může projevit sám duch, a prostředkem, jímž se může realizovat.

Kršnovi se sice může zachtít milovat se se sebou samým a stvořit Rádhu z vlastní reflexe,86 ale když povinnost zavolá, neváhá ji opustit (viz třetí kapitola). V konceptech jako je odpoutanost a sublimace, které jsou šivaistické i višnuistické filozofii tak vlastní, je implicitně přítomen pocit, že hmota (a potažmo žena) je nižší, jakkoli nezbytnou, polovinou božského. Jak dakšináčárové, tak vámáčárové, jak hospodáři, tak asketi mají tedy nakonec stejný cíl, bez ohledu na to, jak se třeba liší jejich přístupy – získat převahu nad ženami a ovládnout materiální realitu.

Ardhanáríšvara má velkou přitažlivost jak pro analytické psychology, tak pro psychoanalytiky. Jungián by ho nahlížel jako symbol sjednocování „persony“ s „obrazem duše“ (animus/anima, podle toho, z kterého pohlaví vycházíme), umožňujícího překonat „stín“ a realizovat „já“. Myšlenka, že každý muž má v sobě ženu, tvoří základ následujícího lidového vyprávění, které literárně zpracoval A. K. Ramanujan a jež převypravuje i Wendy Donigerová v Splitting the Difference.86. Doniger, Splitting the Difference, s. 247.