SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Šiva rodí Šukru


— níže uvedený obrázek není součástí knižní publikace —Kávja toužil po mantře, která přivádí k životu mrtvé, a tak se snažil naklonit si Šivu tím, že se zavěsí hlavou dolů nad kouřící oheň. Když se Šiva objevil, Kávja mu vklouzl do úst. Dlouhé věky pobýval v jeho břiše. Šiva se oddával pokání a síla pokání pronikla i do Kávji. Kávjovi se podařilo tajnou mantru objevit a zatoužil se dostat ven. Cesta ven vedla penisem. Když se Kávja dostal ven, Šiva ho chytil a rozhodl se ho zabít. Manželka Párvatí ho však zastavila a řekla: „Opustil tvé tělo penisem, je to tedy tvůj syn.“ A tak se Kávjovi začalo říkat Šukra, mužské semeno.

Šiva.

Kávja získává vědění až tehdy, když se stane embryem v těle svého učitele. V lůně učitele je vyživován k moudrosti a dostává nový život. Biologickým zrozením skrze tělo matky získává muž určitý pohled na svět, pohled, který ho děsí a vystavuje ho pocitu nejistoty. Intelektuální znovuzrození skrze tělo učitele mu dává jiný pohled na svět, takový, který mu umožňuje překonat obavy a nejistotu. Znovuzrození z mužské mysli se tudíž považuje za něco víc než zrození z těla ženy.

Kávja, či Šukra, je vládcem planety Venuše. Zatímco v jiných kulturách je Venuše žena, Šukra je muž. Zůstává ale zdrojem všeho, co se tradičně spojuje se ženskostí: intuice, kreativita, smyslnost. Má pouze jedno oko, což naznačuje nedostatek racionality. Slouží jako instruktor asurů, podsvětních či k zemi připoutaných bytostí.

Jeho rival, mudrc Brhaspati – vládce planety Jupiter, čili racionality –, slouží dévům, nebeským bytostem a věčným soupeřům asurů (viz třetí kapitola). Šukra nejenom že se zrodil z muže, ale sám dal vzniknout muži, o čemž vypovídá následující příběh z Mahábháraty, který převypravuje Subhash Anand v knize Story as Theology. Příběh vypráví o tom, jak zlotřilí dévové vylákali z gurua asurů podvodem oživující mantru.