SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Šiva se kastruje
Brahmá požádal Šivu, aby stvořil svět. Šiva se za tím účelem skryl ve vodách a pustil se do meditace. Míjely věky. Když se Šiva nevynořoval, požádal Višnu Brahmu, aby stvořil svět a zaplnil ho různými tvory.

Šiva se posléze vynořil z vod. Když zjistil, že svět už byl stvořen, rozzuřilo ho to. Otevřel ústa a začal chrlit oheň. Brahmá ho prosil, aby toho nechal. Šiva zkrotil svůj hněv a položil mu otázku: „K čemu moje sémě, když už ke stvoření světa došlo?“ Utrhl si svou mužskou pýchu a mrštil jí do vzduchu. Přeměnila se v ohnivý sloup, který vystoupal horním koncem až nad nebesa a dolním se zaryl až pod nejhlubší zem. Brahmá na sebe vzal podobu labutě, ale zjistit, jak vysoko sloup sahá, se mu nepodařilo. Višnu to zkoušel v podobě divočáka. Zahrabal se hluboko pod zem, ale ani on nebyl schopen najít konec sloupu. Brahmá a Višnu uznali Šivovu nadřazenost a vzdali poctu jeho skvostnému symbolu – planoucímu sloupu.

Zjevení v podobě planoucího falického symbolu, džjótir lingy, je mnohem více součástí lidové tradice než Šivova sebekastrace. Jak jsem vysvětlil v první a druhé kapitole, zadržené semeno je tak nabité energií, že penis díky tomu plane energií. Šiva své mužství nevyužívá k plození, a díky tomu v něm pulzuje božská energie, která zahlcuje bohy. V některých puránách vystupuje ze sloupu sám Šiva, aby Brahmovi a Višnuovi požehnal. V jiných puránách se Šivova božská mužnost vrací na své místo na jeho těle. V dalších puránách se tato energie utišuje, když ji pojme do dělohy bohyně Matka.

Šiva bývá často popisován jako ithyfalický, tj. ve stavu neustálého vzrušení. Obrazy Šivy jako ithyfalického meditujícího či tančícího boha zdobí mnohé chrámové zdi. Šivovo vzrušení ale nemá žádnou příčinu. Nic ho nepudí k vypuštění semene. Není tu žádná touha reagovat, na něco odpovídat. Jeho vzrušení nemá žádný důvod, účel, ani následek. Je naprosto čisté. Čisté vzrušení, čisté blaho (ánanda), věčná emoce požehnaného.

V následujícím příběhu ze Šiva-purány zaměňují mudrci Šivovo vzrušení za projev touhy po ženách. V hněvu Šivu kastrují. Příběh převypravuje Wendy Donigerová v knize Śiva: The Erotic Ascetic a Sadashiv Ambadas Dange ve čtvrtém svazku Encyclopaedia of Puranic Beliefs and Practices.