SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Šivovo prokletí k androgynitě
Ádišakti se zrodila tři dny před stvořením tří světů, tři dny před tím, než se narodil Brahmá, Višnu a Šiva. Když začala Ádišakti dospívat, dostavila se touha. Stvořila nejprve Brahmu, ten ale odmítl její vášeň uspokojit, protože byla jeho matkou. Rozzuřená Ádišakti ho spálila na popel. Jako další přišel Višnu. Ale i on odmítl splnit její přání. I jeho Ádišakti v hněvu upálila. Pak přišel Šiva. Lstí přiměl bohyni, aby mu předala své třetí oko a všechny své schopnosti, a teprve pak byl ochoten ji uspokojit. Namísto toho ji ale proměnil v popel. Než se změnila v hromádku popela, Ádišakti Šivu proklela. „Odmítl jsi mě, a proto se na tebe přisaje žena jako já a stane se půlkou tvého těla.“ Šiva později Brahmu i Višnua vzkřísil. Rozdělili hromádku popela na tři části a z nich povstaly bohyně Sarasvatí, Lakšmí a Párvatí, které se provdaly za Brahmu, Višnua a Šivu, a ti si je odvedli do svých příbytků v Brahmalóce, ve Vaikuntě a na Kailáse.

Vyobrazení Ardhanáríšvary v sobě metaforicky smiřuje dvě navzájem protikladné ideje: mužskost a ženskost, ducha a hmotu. Následující příběh, který převypravuje Wendy Donigerová v eseji Androgynes, který obsahuje její kniha Sexual Metaphors and Animal Symbols in Indian Mythology, ukazuje, jak nebezpečné je pomíjet jednu polovinu božského páru.