SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Struktura a cíl knihy
Příběhy v této knize nejsou ani přímými ani nepřímými překlady, jsou to má převyprávění, která vždy sumarizují ústřední ideu společnou všem verzím daného příběhu. Některé z příběhů, které uvádím, nejsou queer příběhy (například příběh Narasimhy v páté kapitole), náměty queer příběhů i jejich postavy jsou však díky nim srozumitelnější. Většinu příběhů jsem převzal z klasických (sanskrtských) hinduistických spisů. Některé jsem převzal z lidové tradice (krajová vyprávění, ústní i psané verze). Několik jich pochází z buddhistických, džinistických a thajských zdrojů, které sdílejí mnohé představy s hinduismem.

První kapitola pojednává o transformaci žen v muže, která umožňuje ženám přebírat tradiční mužské role. Druhá i třetí kapitola se zabývají transformací mužů v ženy. Z příběhů málokdy vysvítá, zda jde o biologickou či povrchní transformaci (přestrojování). Druhá kapitola rozebírá různé příběhy, v nichž transformovaní muži buď zapomínají na svou mužskou podstatu, nebo prožívají ženské biologické procesy, například těhotenství. Obvykle se jedná o následek prokletí nebo nějaké nehody. Ve třetí kapitole si postava, navzdory proměně pohlaví, svou mužskou podstatu stále uvědomuje, což svědčí o tom, že se v tomto případě jedná pouze o transformaci přestrojením. Ve čtvrté kapitole jsem shromáždil příběhy, v nichž hraje roli kastrace. V páté kapitole zkoumám téma božské androgynity v souvislosti s mužskými a ženskými rolemi a symboly vyskytujícími se v hinduistické okultní, mystické, filozofické a rituální kultuře.

U každého příběhu uvádím, kde jsem se s ním setkal. Pak se pokouším vysvětlit tyto příběhy v kontextu převládajících hinduistických postojů k sexu, pohlaví, rozkoši, plodnosti a celibátu. Mnozí asi nebudou s mými náhledy či interpretacemi souhlasit. Mají na to naprosté právo. Každý vidí svět jinak. Vždycky říkám:

Že báje konce nemají
Tak věčné pravdy utají
Čí zrak je všechny spatří?
Varuna oči nespočítá
Indrovi se jen sto jich skýtá
Mám jen dvě těchto bratří112

Není vyloučeno, že existuje mnoho dalších queer příběhů, o nichž nevím. Můžeme doufat, že je někdo později shromáždí a vydá. Při psaní této knihy jsem se držel jednoduchého cíle: rozšířit povědomí o příbězích, které jsou jinak ve světě, který se nedovede vypořádat s queer aspekty své kultury, drženy v tajnosti. Doufám, že se vám budou líbit a že vám přinesou poznání.12. Jedná se o mé vlastní verše. Uvádím jimi všechny své knihy, protože vyjadřují mé přesvědčení, že posvátná vyprávění, symboly a rituály, jimž jsme vystaveni od dětství, formují náš pohled na svět. (Pozn. nakl.: Převzato z Od Śivy k Śaṃkarovi, Siddhaika, 2014, přebásnil PhDr. Jaromír Máša.)