SIDDHAIKA


Nezisková organizace na podporu staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Struktura a cíl knihy
Příběhy v této knize nejsou ani přímými ani nepřímými překlady, jsou to má převyprávění, která vždy sumarizují ústřední ideu společnou všem verzím daného příběhu. Některé z příběhů, které uvádím, nejsou queer příběhy (například příběh Narasimhy v páté kapitole), náměty queer příběhů i jejich postavy jsou však díky nim srozumitelnější. Většinu příběhů jsem převzal z klasických (sanskrtských) hinduistických spisů. Některé jsem převzal z lidové tradice (krajová vyprávění, ústní i psané verze). Několik jich pochází z buddhistických, džinistických a thajských zdrojů, které sdílejí mnohé představy s hinduismem.

První kapitola pojednává o transformaci žen v muže, která umožňuje ženám přebírat tradiční mužské role. Druhá i třetí kapitola se zabývají transformací mužů v ženy. Z příběhů málokdy vysvítá, zda jde o biologickou či povrchní transformaci (přestrojování). Druhá kapitola rozebírá různé příběhy, v nichž transformovaní muži buď zapomínají na svou mužskou podstatu, nebo prožívají ženské biologické procesy, například těhotenství. Obvykle se jedná o následek prokletí nebo nějaké nehody. Ve třetí kapitole si postava, navzdory proměně pohlaví, svou mužskou podstatu stále uvědomuje, což svědčí o tom, že se v tomto případě jedná pouze o transformaci přestrojením. Ve čtvrté kapitole jsem shromáždil příběhy, v nichž hraje roli kastrace. V páté kapitole zkoumám téma božské androgynity v souvislosti s mužskými a ženskými rolemi a symboly vyskytujícími se v hinduistické okultní, mystické, filozofické a rituální kultuře.

U každého příběhu uvádím, kde jsem se s ním setkal. Pak se pokouším vysvětlit tyto příběhy v kontextu převládajících hinduistických postojů k sexu, pohlaví, rozkoši, plodnosti a celibátu. Mnozí asi nebudou s mými náhledy či interpretacemi souhlasit. Mají na to naprosté právo. Každý vidí svět jinak.

Není vyloučeno, že existuje mnoho dalších queer příběhů, o nichž nevím. Můžeme doufat, že je někdo později shromáždí a vydá. Při psaní této knihy jsem se držel jednoduchého cíle: rozšířit povědomí o příbězích, které jsou jinak ve světě, který se nedovede vypořádat s queer aspekty své kultury, drženy v tajnosti. Doufám, že se vám budou líbit a že vám přinesou poznání.


obálka knihy - Od Šivy k Šankarovi
obálka knihy - Divotvorní náthové
obálka knihy - Šivaismus
obálka knihy - Vybrané upanišady zasvěcené Višnuovi
Hinduism Today (cz) 2014/IV
Hinduism Today (cz) 2014/III
Hinduism Today (cz) 2014/I
Hinduism Today (cz) 2014/II