SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Stvoření Ganéši


— níže uvedený obrázek není součástí knižní publikace —Kdykoli prosila Párvatí Šivu o dítě, Šiva odpovídal: „Jsme nesmrtelní. Nač potřebujeme potomky?“ Párvatí, obklopená gany, Šivovými služebníky, se cítila osamělá. Chtěla dítě, které by milovalo a poslouchalo jenom ji. Chtěla dítě, které by, na rozdíl od ganů, bránilo Šivovi vstupovat do jejího příbytku ve chvílích, kdy chtěla být sama. V odhodlání pořídit si takové dítě seškrabala ze sebe santalovo-kurkumovou pastu, kterou se předtím pomazala, uhnětla z ní figurku a vdechla jí život. O dítěti, které se tímto způsobem narodilo, prohlásila, že je to její syn. Pojmenovala ho Vinájaka a nařídila mu, aby hlídal dveře do její jeskyně a nepouštěl nikoho dovnitř. Chlapec nedovolil nikomu, ani Šivovi, vstoupit do matčiny jeskyně. Rozlícený Šiva pozvedl trojzubec a setnul chlapci hlavu. Párvatí byla zoufalá žalem. Hrozila, že zničí v hněvu celý svět. Aby si Šiva manželku usmířil, rozhodl se chlapce vzkřísit, a to tak, že spojí jeho tělo s hlavou prvního tvora, který mu přijde do cesty. Tím tvorem se stal náhodou slon. A tak se stalo, že Párvatíno dítě mělo nakonec hlavu slona a tělo muže. Šiva ho pojmenoval Ganéša, pán všech ganů. Ganéša se stal strážcem prahů, tím, kdo brání nežádoucím ve vstupu. Lidé ho začali uctívat jako odstraňovatele překážek a pána počátků.

V Cassell’s Encyclopedia of Queer Myth, Symbol, and Spirit, ve které nacházíme postřehy z knihy P. B. Courtrighta Gaṇeśa: Lord of Obstacles, Lord of Beginnings, se ovšem dozvídáme, že bohyni Párvatí pomohla stvořit dítě služebná Máliní. Příběh (původně v Džajadrathově Haračarita-čintámani) vypráví, že Máliní, která měla sloní hlavu, vypila vodu, v níž se Párvatí vykoupala, a porodila dítě s pěti sloními hlavami. Šiva dítěti čtyři hlavy odřízl a přijal ho za své.75 Táž kniha uvádí i verzi, že v níž Šiva nahradí Vinájakovu hlavu hlavou slonice. Obě verze příběhu vnášejí do představy Ganéši homoerotický prvek. Ganéša – stvořený dvěma ženami – se stává v horizontálním smyslu androgynním božstvem: ženská hlava, mužské tělo.

Ani v populárních převyprávěních příběhu, jakým jsou například mytologické filmy jako Hara Hara Mahadeva, televizní seriály jako Om Namah Shivaya nebo komiksy nakladatele Amar Chitra Katha, ani v odborných pracích, jakou je například kniha Shakunthaly Jagannathanové a Nandithy Krishnové Ganesha: The Auspicious… The Beginning nebo Paula Martina-Dubosta Gaṇeśa: The Enchanter of the Three Worlds, se tyto dva body, stvoření Ganéši dvěma ženami a skutečnost, že Ganéšova sloní hlava je samičí hlava, nevyskytují.

Ve srovnání s představou dvou mužů (Šiva a Višnu), kteří dávají život dítěti, je představa dvou žen, které činí totéž, v hinduistické tradici méně přijatelná. Menší míra přijatelnosti je zřetelná z následujícího příběhu z Padma-purány a z bengálské verze Rámájany, kterou sepsal Krttivása (asi 1400 n. l.) a kterou převypravuje Giti Thadaniová v knize Sakhiyani, Wendy Donigerová v knize Splitting the Difference a kniha Same-Sex Love in India, jejímiž editory jsou Ruth Vanitová a Saleem Kidwai.


Ganéša.


75. Cohen, Lawrence, The Wives of Gaṇeśa, in: Brown (ed.), Ganesh: Studies of an Asian God, s. 118.