SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Muž, který byl ženou,

Dr. Devdutt Pattanaik: Muž, který byl ženou,

vydání je pozastaveno hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Univerzalita queer příběhůTéma sexuální transformace a změny pohlaví se neomezuje výlučně na hinduistickou tradici. V řecké tradici lze například najít příběh o věštci Teiresiovi, který byl v životě jak mužem, tak ženou. Traduje se o něm, že jednou narazil na dva kopulující hady, zabil samičku a byl samečkem za trest proměněn v ženu. O sedm let později se setkal s jiným párem kopulujících hadů, zabil samečka a získal nazpět svou mužskou podobu. Protože měl možnost ozkoušet si sexuálně, jaké to je být mužem i ženou, stal se ideálním arbitrem ve sporu Dia, krále bohů, a jeho ženy Héry, kteří se přeli o to, kdo má větší potěšení ze sexuálního spojení, zda muž či žena. Teiresiás při rozsoudil tak, že větší potěšení má žena, čímž rozhněval Héru, která ho oslepila, a potěšil Dia, který mu daroval dlouhověkost a obdařil ho darem věštectví. Zeus sám se pak proměnil v ženu – vzal na sebe podobu bohyně Artemis, vládkyně lovu, proslulé svou homoerotickou orientací –, aby se dostal do blízkosti nymfy Kallistó a svedl ji. Řecká tradice zná i hrdiny, kteří mění pohlaví tak, že se přestrojují. Mocný Hérakles strávil celý rok na dvoře královny Omfalé přestrojen za ženu. Néreidka Thetis přestrojila svého syna Achilla za ženu a schovávala ho v ženských komnatách, aby ho uchránila před neblahými následky útoku na Tróju.1

V irské tradici existuje vyprávění o pohledném mladém opatovi z Drimnaghu, který si vyšel na kopec za vesnicí, zdříml si tam a během spánku se proměnil v ženu. Coby žena se nemohl vrátit k manželce, opustil tedy vesnici a usadil se v jiné, kde se zamiloval do pohledného mladého muže, provdal se za něj, měl s ním sedm dětí a sedm let žil rodinným životem. Osmý rok byl na Velikonoce i s rodinou pozván do Drimnaghu. Cestou si opět trochu zdříml, a když se probudil, zjistil, že je opět mužem. Vedle něj stála z jedné strany jeho žena, z druhé strany jeho manžel a jejich sedm dětí. Co za takové situace dělat? Soud mu vyšel vstříc a svěřil mu tři z jeho dětí. Opat se vrátil ke své ženě, s „manželem“ však zůstali po zbytek života dobrými přáteli. Hlavní postavou příběhu je sice opat, příběh samotný však nemá nic společného s křesťanstvím. Obyvatelé vesnice považují událost proměny za kouzlo záhadných „pidimužíků“ či skřítků obývajících irský venkov, což naznačuje možnost vzniku příběhu v předkřesťanské době.2

 1. Graves, The Greek Myths.

2. Viz hesla Agdistis a AttisCassell’s Encyclopedia of Queer Myth, Symbol, and Spirit, s. 39–40.