SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

A jak přišel na svět Ganéša

(podle Šiva-purány)Ganéša. Ilustrace Devdutt Pattanaik.

Párvatí si přála, aby Šiva byl nějakému dítěti opravdovým otcem. On to však odmítal. Rozhořčená Párvatí napustila celé své tělo pastou z kurkumy a vytvořila dítě na svou vlastní pěst. Chlapce pojmenovala Vinájaka („zbavitel“), protože jeho narození bylo zbaveno jakéhokoliv mužského zásahu.

Jednoho dne Párvatí požádala svého syna, aby ohlídal vchod od její koupele a nepustil tam nikoho. Vinájaka poslechl a zatarasil vchod dokonce i Šivovi, nevěda, že to je matky choť. Obvykle netečný Šiva náhle zapomněl na svůj chlad, máchl svým trojzubcem a tomu tvrdošíjnému chlapci uťal hlavu. Nic nemohlo utěšit Párvatínu bolest a hrozilo, že pokud jí nikdo syna nezachrání, promění se ze život dávající bohyně Gaurí v život odnímající bohyni Kálí. Proto Šiva nařídil svým přívržencům ganům, ať přinesou číkoliv hlavu, na niž narazí jako na první. Přinesli sloní hlavu, kterou Šiva nasadil na krk Párvatína syna, a tak ho vrátil do života. Tím, že mu dal život, se Šiva stal jeho pravým otcem. Uznal své otcovství tím, že syna pojmenoval, a to Ganapati nebo Ganéša, tedy pán či vůdce ganů.