SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Dakša potupně uráží Šivu

(podle Káliká-purány)Jednou Dakša uspořádal velkou jadžňu a pozval všechny význačné dévy, aby se jí účastnili. Satí pak pozorovala, jak se s manželkami odebírají do otcovského domu, patriarchova sídla. Velmi ji však překvapilo, že jak ona sama, tak její choť, byli vyloučeni z tohoto shromáždění. Domnívajíc se, že se tak snad stalo nedopatřením, rozhodla se vstoupit. Vždyť šlo přece jen o dům jejího otce.

Šiva si však zdaleka nebyl tak jistý tím, že by Dakša opravdu měl v úmyslu je oba pozvat na tento slavnostní ohňový obřad a také to své choti naznačil. Ta však měla za to, že se to muselo stát jen přehlédnutím, nejsouc schopna připustit, že její otec by si nepřál, aby byli na tomto obřadním shromáždění přítomni. Vida její přesvědčení nebránil jí Šiva v odchodu na obřad, sám však dal přednost tomu zůstat na svém místě. Zavřel oční víčka a ponořil se do hlubokého rozjímání.

Satí dorazila do obydlí svého otce. Když vešla, spatřila všechny dévy s doprovodem tam pohromadě shromážděné za účelem vykonání jadžňi. Vrhla kol dokola letmý pohled, a co nevidí: všechna místa jsou obsazena. Ani jedno nebylo vyhrazeno pro jejího chotě Šivu! Vyvedlo ji to z míry a popadla ji zlost. Uvědomila si totiž, že otec jejího chotě nepozval úmyslně. Urážel tak jejího milovaného muže Šivu. Jak její zlost rostla, vrhla tázavý pohled na otce. „Tvůj muž není žádného pozvání hoden,“ procedila s klidem hlava rodiny skrze zuby. Nebohé Satí na moment zkameněl pohled, tělo však zlostí otřáslo se a oči zasvítily jako žhavé uhlíky. Bleskově se k němu otočila zády a dřív, než někdo mohl vytušit její úmysl, vrhla se do ohně a pohltil ji jeho svatý plamen. Shromáždění rázem ztichlo, krve by se v nikom nedořezal. Dévové zírali v zmatku, znesvěceno bylo svaté místo i bylo jadžňu dlužno zastavit a ponechat nedokončenou.


Když Satín otec Dakša odmítá přijmout Šivu za svého zetě, Satí se vrhá do ohně. Dakša uznává pouze ty bohy, kteří ho zasypávají hmotným potěšením. Satín skutek vyvolal v klid zachovávajícím Šivovi citové hnutí. Pocítil bolest a zlost. A to ho donutilo jednat. Nástěnná malba na nádvoří Brhadíšvarova chrámu, Thaňdžávúr (Tanjore). Foto Rasa Ravi, 2007.