SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Jak Ardžuna přišel k pášupatovské střele

(podle Mahábháraty)Pášupatovská střela v sobě skrývala sílu tisíců divokých zvířat. Proto se nelze divit, že největší z bojovníků, Ardžuna, po této účinné střelné zbrani velice toužil. Jeho zbrojnice bez ní jakoby zela prázdnotou. Pevně rozhodnut ji získat vytvořil z hlíny Šivovu lingu, obřadně ji nainstaloval a jal se Šivu vzývat.

Jak tak celé dny a noci u něj pobýval, vzýval ho každým vdechem a výdechem, byl vzorem soustředění a zbožnosti. Na dévy to zapůsobilo mohutným dojmem, a tak bylo stále víc a více naděje, že mu Šiva předá to, po čem toužil.

Jednoho dne se k linze přichomýtl divoký kanec a s chrochtáním se pídil po potravě. Ardžunu popudilo, že byl takto vyrušen. Vzal luk a divočáka zastřelil. Když přikročil k odstřelenému zvířeti, překvapilo ho, že v těle byly šípy dva. Jak tam stál a kladl si otázky, objevila se domorodá žena z místního kmene a domáhala se nároku na kance, kterého zastřelil její muž. Podle toho by i kančí kly patřily jejímu muži.

Ardžunu to rozzlobilo. Odmítl se dělit o ulovené zvíře a vyzval domorodého válečníka k boji. Protivník byl Ardžunovi víc než jen nepřítelem a zjevně vládl i nekonečnou energií. Vracel Ardžunovi každou ránu a byl hotov jich vracet i více. Na Ardžunu už začala padat také únava. Nevěda už co dělat, vyhrabal nějaké divoké lesní květiny, jimiž uctil Šivovu lingu. Dostalo se mu ihned sil, a tak pospíchal vyzvat domorodce k boji ještě jednou.

Ztuhnul však, když si všiml, že květiny, jichž použil k projevu úcty Šivově linze, jsou na hlavě tohoto domorodého válečníka. Hned nato si uvědomil, že tím válečníkem nebyl nikdo jiný než Šiva sám a jeho žena musela být bohyně Párvatí. Arjuna odhodil luk a poklonil se Šivovi s velkou úctou a oddaností. A Šiva mu oznámil: „Tys opravdu velký válečník a zasluhuješ si dostat moji pášupatovskou střelu.“


Výjev střetu Šivy/kirátyArdžunou při lovu divokého kance. Chrámový panel z Halébídu (Halebid). Foto Rasa Ravi, 2007.