SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Jak Šiva vyhladil trojměstí


(podle Šiva-purány)Byli jednou tři protivníci dévů, asurové, a protože chtěli být neporazitelní, vystavěli si tři vzduchem létající města zvaná Tripura („trojměstí“). Ta města byla podivuhodně sestrojená: všechna byla schopná létat všemi směry a odnikud jim nemohla vzniknout žádná škoda. Jediný způsob, jak je zničit, spočíval v tom, proklát je všechna najednou jedním šípem. Jejich vynález asury tak blažil, že začali vyvádět a běsnit. Uháněli po obloze, pouštěli hrůzu a obraceli všechno vzhůru nohama, vědomi si toho, že jim těžko někdo uškodí, protože je to skoro nemožné.

Dévové se obrátili k Šivovi a prosili ho o pomoc, jak odstranit ty hrůzy vzniklé řáděním asurů. Šiva uhnětl z hlíny válečný vůz. Slunce a měsíc posloužily jako jeho kola. Prostředek hory Mandary posloužil za lučiště a tisícihlavý had střežící od počátku čas, Ádi Šéša, pak za tětivu. A sám Višnu stal se jeho šípem.

Když se to dalo dohromady, byl Šiva připraven splnit své poslání a zničit tu létající trojici měst. Sledoval je po celé věky, až konečně nastal ten okamžik, kdy všechna tři letěla srovnána v řadě. Jako bleskem popadl Šiva svůj luk a střelil svůj mohutný, mocný šíp. Ten trefil daná znamení a tři létavá města v mžiku zanikla. Pak popelem z doutnajících měst Šiva potřel své tělo.


Šiva Tripurántaka – ničitel trojměstí či tří světů. Tyto tři světy jsou ty, ve kterých pobýváme. Patří k nim tři těla, která máme. Šiva je ničí tím, že vykřeše oheň svého tapasu, a cvičením jógy, jež zde znázorňuje luk. Lukostřelec na obrázku je symbolem jógina, jehož soustředění ho činí schopným přesáhnout za všechny materiální věci. Schopnost zadržet své smysly a stáhnout se do nitra hubí hmotný svět, jelikož to přerušuje články řetězu karmického koloběhu životů a smrtí. Stropní malba, Virúpákšův chrám, Hampí. Foto Rasa Ravi, 2007.

 

Tentýž příběh podle Bhágavata-purány (7.10): Šiva a zničení trojměstí.