SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Jak Šivu kleštili

(podle Linga-purány)Šiva nepatří do tohoto světa a ani do něj patřit nechce. Překročil lidské hodnoty a hierarchie, světa si nevšímá. Před lidmi se ukazuje jako žebrák. Žebráci ovšem prosí o almužnu. Šiva nechce nic. Ilustrace Devdutt Pattanaik.

Když jednoho dne Šiva vyšel ze soustředění a přemítání, vydal se do lesa. A hle, kde se vzala, tu se vzala, náhle spatřil poustevnu. Krčila se v tichém lesním koutě a skýtala domov zkušenému mudrci.

Když Šiva postoupil blíž, vidí, že se tam koná jadžňa. Mnozí mudrci tam proto přišli i se svými družkami. Obřadní oheň do výše plápolal a nesl se mezi zpěvy posvátných manter. Šiva přistoupil blíž a rázem se projevila jeho přítomnost – stanul zcela obnažen a měl napřímený tvrdý pyj. Všichni shromáždění překvapením zalapali po dechu. Zatímco muži jen zděšeně zírali nevědouce co dělat, jejich družky rozhodly se odložit všechen cud a stud. Jeho krása a ztepilost je všechny uchvátila natolik, že se k němu vrhaly, aby ho cele objaly.

Jak mudrce pomalu opouštěly jejich hrozné mrákoty, rozzuřeně se vrhli na Šivu. Vzali ho útokem toužíce ho za prostopášnost svých manželek vykleštit. Náhle se však Šivovo mužské pohlaví změnilo v ohnivý sloup hrozící sežehnout poustevnu a s ní i ostatní svět.