SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Jak Skanda přišel na svět

(podle Vámana-purány a Skanda-purány)Šivův syn, zrozený z jeho semena, ale z více děloh, jako je oheň, vítr a voda. Je znám pod mnoha jmény: Kárttikéja, Murugan, Skanda, Kumára. Je vládcem planety Mars, bohem války a násilí, je velitelem armády bohů. Ztělesňuje ten Šivův aspekt, který se stal součástí světa dle úsilí Bohyně. Parašuráméšvarův chrám, 7. století, Bhuvanéšvar (Bhubaneswar). Na horním panelu nad Skandou výjev ze svatby ŠivyPárvatí. Foto Richard Mag, 2009.

ŠivovoPárvatíno milování náhle přerušili dévové. Párvatí se v rozpacích vytratila a Šiva nezadržel sémě. To uchopil bůh ohně Agni do jazyků svého plamene, bylo však příliš zářivé, a tak ho Agni dlouho neudržel. Aby zchladlo, předal ho bohu větru Vájuovi, jehož schopnosti na to také nestačily, a tak je ponořil do studených vod ganžských. Voda v řece začala klokotat, taková v něm byla energie.

Šest lesních panen zvaných krttiky, chotí to sedmi nebeských mudrců, tehdy se právě v Ganze koupajících, tím jediným semenem otěhotnělo a manželé je prohlásili za poskvrněné. Zahanbeny vyvrhly zárodky z děloh a opustily je v rákosovém lese (šaravana). Ještě se ani plody nedotkly lesní půdy a les už lehl popelem. V hořícím lese se těch šest zárodků dalo dohromady a vytvořilo jedno dítě se šesti hlavami. Jeho pohaněné matky ho toužily zbavit života, neboť ztělesňovalo jejich hanbu. Jak se však k němu přiblížily, hned se jim nadmula prsa mateřským mlékem. Přemoženy mateřskými city postaraly se o toto novorozeně, které nazvaly Kárttikéja, tj. Krttikovec.

Toto dítě zrozené ze Šivova semene pak odkojila Párvatí, starali se o něj také Agni, Váju, Gangá, Šaravana a matky krttiky. Nazývaly ho Skanda. Když mu bylo šest dní a nastal den jeho sedmý, měl už dosti sil, aby vrhal oštěpem a vedl dévy do bitvy s Tárakou. A po lítém boji také nad ním slavně zvítězil.