SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Jak se Brahmá zrodil a jak přišel o hlavu

(podle Brahmánda-purány)Na počátku se v mléčném oceánu, uprostřed závitů hadího strážce času, probral Višnu ze své bezesné dřímoty. Z jeho pupku vyrostl lotos, ve kterém seděl Brahmá. Ten otevřel oči a vidí, že je sám.

Opuštěn, zmaten a vystrašen podivil se tomu, kým vlastně je a proč zde je. Brahmá pátraje po odpovědi začal tvořit svět. Ze své mysli vymodeloval čtyři syny, tzv. sanatkumáry, věčné (sanat) a nikdy nestárnoucí chlapce (kumára). Byli to stále jen a jen chlapci. Nebylo jim po vůli se množit a zalidňovat svět. Prchli.

Proto Brahmá stvořil jiný houf synů, totiž deset pradžápatiů neboli vládců potomstva. Ti sice měli vůli se množit, ale nevěděli jak. A tu Brahmá rozštěpil se ve dvě osoby a z jeho levé poloviny vystoupila žena se jménem Ušas neboli Jitřenka. Jak ji Brahmá spatřil, hned na něj padla nenasytná smyslná touha, kterou bylo třeba uhasit. Přemožen svým prahnutím Brahmá se vrhl ke své dceři v zoufalé potřebě se s ní spojit. Ona se však dala na úprk před otcovým krvesmilným pohledem berouce na sebe podobu různých zvířat, jako krávy, klisny, husy a laně. Otec ji však pronásledoval bera na sebe podobu náležitých samců: býka, hřebce, housera a jelena.

Brahmovým synům přišlo na mysl, že otec se nechová, jak by měl. Znechuceni dali se do křiku. Z jejich bojového křiku povstal Rudra, ten, který křičí a skučí, strach nahánějící lukostřelec, který vystřelil šíp a přibil Brahmu k nebesům.


Svět stvořil Brahmá, který se sám zrodil z pupku Nárájany. Je to výtvarný a výpravný výraz hinduistické víry, že svět je výtvorem vědomí. Nárájana představuje vědomí ponořené do spánku. Brahmá je vědomí, které se probudilo. Velká nástěnná malba původně z 16. století u vstupu do Mahádévova chrámu, Éttumanúr. Foto Rasa Ravi, 2007.