SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Jak se stěhovala hora Kailása sem a tam

(podle Rámájany)Snad žádný Šivovi zasvěcený chrám se neobejde bez vyobrazení Rávany podpírajícího horu Kailása. Rávana byl králem rákšasů. Byl pyšný na svoji moc a sílu a usmyslel si, že celou Kailásu odnese k sobě domů. Šiva ho však zastavil tím, že horu přišpendlil k zemi palcem své nohy. Halébídu (Halebid). Foto Rasa Ravi, 2007.

Lítým nepřítelem dévů byl Rávana („řvoun“), král démonů. Měl deset hlav a dvacet rukou, takže mohl vidět do všech stran a bojovat ve všech směrech. A stejně jako tolik jiných toužil po Šivově přízni.

Jednoho dne uťal jednu ze svých hlav a jednu ze svých rukou, aby z nich sestavil loutnu. Lebky použil za ozvučnou skříň a ruku připevnil místo krku. Nervů využil co strun a výsledkem tu byla skvělá hudba. Na loutnu hrával den co den a pěl na Šivu oslavné hymny.

Šiva byl pohnut touto oddaností a zjevil se Rávanovi. „Řekni si, po čem toužíš, a v mžiku to bude tvé.“ Král démonů takto osloven Šivovi oznámil: „Nevím o ničem cennějším, než jsi ty sám, ó Pane můj! Mým přáním je jen to, abys učinil mé království svým stálým sídlem.“ Šiva k nevýslovné Rávanově radosti souhlasil s tímto požadavkem. Horu Kailásu, své sídlo, přesunul na jih, do království na ostrově Lanká.

Dévové tyto události sledovali s velkými obavami. Bylo jim jasné, že Rávana se Šivou na své straně se stane prakticky neporazitelným. A když Rávanu popadne choutka ovládnout svět, pak zazvoní dévům umíráček. Proto ho bylo třeba nějak zastavit. Dévové si pomyslili, že by do toho měl zasáhnout Varuna, bůh vod a moří.

Když Rávana stěhoval horu Kailásu do svého království, náhle pocítil, že jeho močový měchýř je plný. Cítil takové nutkání, že si nebyl jist, zda se nepomočí. Musel tedy ze svých beder složit Kailásu a čupnout kdesi do křoví. V tu chvíli se však překazil jeho vychytralý plán a Kailása byla vrácena zpět do Himálaje.