SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Lovcovo oko

(podle tamilské Perija-purány)Nájanárský světec Kannappa, který si při bezmezném oddání se Šivovi bezmyšlenkovitě vyloupl své vlastní oči, je obrazem vášnivé až násilné oddanosti, jež sahá svými jihoindickými kořeny až do 5. století. Sloupový reliéf, Vaidjéšvarův chrám, 10.–14. století, Talakádu (Talakad). Foto Rasa Ravi, 2007.

Hluboko v lesích byla jeskyně, malá svatyně, a v ní instalovaná posvátná linga. Každého dne tam přišel kněz, aby zde vykonal obřad. V lese žil také lovec, který se jmenoval Kannappa (Kanappan), jenž byl ctitelem Šivovým. Lovec však nekonal obřady podle předpisu jako kněz; přinášel svému Pánovi vždy ten nejlepší kousek z toho, co získal na lovu. Lovec neuměl číst ani psát a žil v divočině. Neznal očistné obřady a ani si nebyl vědom, že některé úkony mohou obřadně znečistit jeho dar Bohu. Protože měl ruce plné toho, co ulovil či zabil, vodu k obřadu přinášel v ústech a květiny na hlavě.

Jeden i druhý z nich si byl jistý svou službou i zbožností. Dévové, kteří je sledovali z nebes, se přeli, kdo z nich je ten opravdovější. A Šiva se rozhodl, že je tedy vyzkouší.

Když ti dva opět jednoho dne vstoupili do svatyně, spatřili, jak z lingy vyrůstají dvě oči. I zaradovali se velice, protože to nemohlo znamenat nic jiného, než že jejich Pán je chce vidět. Jejich radost se však rychle změnila v hrůzu, když jedno z těch očí začalo krvácet. Kněz bědoval zděšením a prchal pryč, protože byl přesvědčen, že je to zlé znamení. Lovec, když to viděl, se roztřásl strachy při představě, jak to jeho pána bolí. Rozběhl se do lesa sehnat pár léčivých bylin a položil je pak na krvácející oko. Ale nepomohly, oko nepřestávalo krvácet.

Lovec nemohl dále snést pohled na trpící oko a rozhodl se na jeho místo položit to své. Vzal nůž, vydloubl si jedno své oko a upevnil ho místo krvácejícího oka lingy. Zanedlouho však začalo krvácet i to druhé. Neváhal ani okamžik a rozhodl se tedy pomoci stejně jako už prve. Aby přesně věděl, kam s druhým okem, zraku už nemaje, položil na lingu svou nohu, aby věděl, kam ho umístit. A zcela se oslepil.

V tu chvíli stanul Šiva před Kannappou, uložil ho ve svém srdci a ujistil se, že tam setrvá jednou provždy.