SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Narození Matsjéndranátha

(podle Navnáth-čaritry)Šivova choť Párvatí byla známa také jako Umá nebo Gaurí. Jednoho dne požádala Šivu, aby jí vysvětlil, proč svět je zde zažíván smysly. Poprosila ho, aby ji osvítil. Šiva se měl na pozoru, protože šlo o otázku sahající do základů a do hloubky. Nechtěl ji však odbýt a popudit, a proto souhlasil, že jí to objasní, ale pod podmínkou, že toto tajemství nebude nikomu dále vyprávět.

Aby zcela zabránil tomu, že někdo nepovolaný vyslechne, co jí bude říkat, sestoupil se svou chotí do své jeskyně zasuté kdesi hluboko v údolí pod Himálají. Mluvil k ní dlouho a vysvětlil, jak svět vešel v bytí, jak se proměňuje a proč se tak děje.

V jeskyni bylo malé korýtko, které obývala malinká rybička. Ta si vyslechla rozhovor božské dvojice, a tak se seznámila s tím, o čem ti dva hovořili. Rybička vyslechnutím získala schopnost proměnit se v člověka. Vymrskla se z korýtka a jako člověk vyšla ven z jeskyně. Tento člověk se toulal po zemi a každému vyprávěl, co zaslechl z hovoru mezi ŠivouPárvatí. Jmenoval se Matsjéndranáth neboli pán (náth) a vládce (indra) ryb (matsja). A měl osm žáků, kteří se vydali do osmi světových stran a vzali s sebou Šivova slova.


Legendární tantrický jógin Matsjéndranáth sedící na rybě (matsja). Byl historickou osobou (respektive se v jeho osobě idealizuje a slučuje několik osob) někdy z pomezí 8.–10. století. Buddhismus ho velebí jako mahásiddhu. Tradice ho považuje za zakladatele jóginí-kaula tantrického řádu, jenž mimo jiné proslul sexuálním ritualismem. Jeho nejdůležitější žák Górakhnáth zorganizoval náthovský jóginský řád, který působí dodnes. Pro zajímavost: byla to náthovská centra středověku, kde ezoterní hatha techniky byly systematizovány v ucelenou hatha jógu a kde se jako taková vlastně zrodila. Moderní socha, Górakhnáthův chrám, Puškar. Text Rasa Ravi. Foto Jan Strnad, 2010.