SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Natarádžova zvednutá noha

(tamilský chrámový folklór)Šiva se zdviženou nohou je znám pod jménem Úrdhva Natarádža, „král tance se zvednutou nohou“. Tato taneční pozice uvedla Bohyni do takových rozpaků, že ji nemohla po Šivovi opakovat, a tím prohrála taneční soutěž. Ilustrace Devdutt Pattanaik.

Kálí přišla na svět, aby zahubila démony. A ona také splnila svou úlohu, zabila je a vypila jejich krev. Ale když tento úkol splnila, tak se ve své činnosti nezastavila. Pokračovala v zabíjení a ničení všeho, co jí stálo v cestě. Bohové trnuli strachem, když pozorovali toto bezdůvodné ničení, ale ani oni nebyli schopni ji v této činnosti zastavit. Spolu s Brahmou a Višnuem předstoupili před Šivu a prosili o jeho pomoc.

Šiva s tím, že ji zastaví, souhlasil. Postavil se jí do cesty, když v divokém záchvatu bloumala světem, a vyzval ji k soutěži v tanci. „Jestli budu poražen v tančení, budiž mi sťata hlava a vypita moje krev!“ oznámil bohyni. A bohyně sedla na lep. Převedla všechnu svou zlobu a divokou sílu z ničení do tančení. u zůstali bez dechu a nespustili oči z tance ŠivyKálí. Země se třásla vášnivým podupem jejich čtyř nohou. Když božský pár spustil třesk a tlesk svýma nohama a rukama, slunce a měsíc raději zašly za hory.

Šiva tančil s Kálí po celé vesmírné věky. Um jednoho ladil skvěle s uměním druhého. Nebylo Šivova pohybu, který by Kálí byl cizí. Šiva též nezůstal žádný pohyb Kálí dlužen. Ani jeden z nich nebyl schopen zastínit druhého. Tu Šiva z ničeho nic zvedl vzhůru svou levou nohu, takže koleno se ocitlo za levým uchem a chodidlo nad hlavou. Kálí se jala tak po něm činit, leč pro skromnost vrozenou ženám už nemohla dále. Dále by už musela odhalit, co už se nesluší odhalovat. Tu s plachým úsměvem vyhlásila prohru. Protože Kálí se měnila ve skromnou dívčinu, dévové Šivu uctili velikým potleskem. Tak se Šiva stal králem tance (Natarádža). A pro postoj, který zaujal, Šivovi přibyl další přídomek Úrdhva Natarádža, král tance se zvednutou nohou.


Tanci Úrdhva Natarádži přihlížejí modrý Višnu a čtyřhlavý Brahmá. Nástěnná malba, Brhadíšvarův chrámový komplex, Thaňdžávúr (Tanjore). Text a foto Rasa Ravi, 2007.