SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Nemožný ženich

(podle Linga-purány)V posvátných písmech se vyžaduje, aby ženich povinně přišel do nevěstina domu se svou rodinou a požádal ji o ruku. Šiva ovšem, živ svou kázní, rodinu neměl žádnou, a tak na svatbu pozval stvoření ze svého okolí. K hrůze dévů tento spolek pozůstával z duchů, šotků, skřetů, čarodějnic, upírů a trpaslíků. Šiva sám pak měl osedlaného buvola. Kouřil konopí a popíjel jedy. Jeho soudruzi, neznalí, jak to ve světě chodí, pokryli ho popelem, lebkami, kostmi, hady a staženými kůžemi ze zvířat. Když přišel k branám královského paláce, ženy v nich shromážděné k uvítání prchly v hrůze pryč. Méná (Ménaká), Párvatína matka, odmítla, aby se tento muž, který vypadal jako žebrák a bydlel na spáleništi mrtvol, stal jejím zetěm. Párvatí zatím Šivu uprošovala: „Slíbil jsi mi, že mne pojmeš za ženu. Prosím, prosím, je třeba zvolit formu, která potěší mé rodiče, alespoň do té doby, než dají souhlas k našemu sňatku.“ A tak Šiva dovolil dévům, ať ho vyšňoří, jak jim libo. Vykoupali ho v nebeských vodách, oděli v hedvábí, květiny, zlato a drahokamy. Když dokonali svoje dílo, byl na něj lepší pohled než na samého Kandarpu. Skvěl se jako měsíc v úplňku, nohy měl mrštné jako taneční mistr, všechny místní krasotinky, když ho zhlédly, vzplanuly k němu láskou a nazvaly ho Sundaréšvarou, Pánem krásy. I na Menu samotnou učinil velkolepý dojem. Poté s radostí dovolila Šivovi vzít si její dceru. Za přítomnosti dévů obřadu předsedal sám veliký Brahmá. ŠivaPárvatí si vyměnili svatební věnce a stali se mužem a ženou.


V jihoindické tradici je Párvatí uváděna jako sestra Višnua, na svět orientovaného boha, který ruku své sestry dává Šivovi, bohu askeze. Bohyně je tu světem těšícím se Višnuově bratrské ochraně a Šivově ochraně manželské. Novodobá nástěnná malba, Déví svatyně, asi 20 km severně od Tiruččiráppalli (Trichy). Višnu (modrá postava) dává Párvatínu (zelená postava) ruku Šivovi (se srpkem měsíce ve vlasech). Ze stran stojí jejich (budoucí) synové: Ganéša se sloní hlavou a věčně mladý Skanda. Foto Rasa Ravi, 2007.