SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

O smrti Andhaky

(podle Vámana-purány)Šiva probodávající Andhaku. Šiva měl při Andhakově zrození zavřené oči, proto se Andhaka narodil v temnotách a neměl vrozený cit pro to, jak poznat matku mezi jinými ženami. Chrámový komplex Čénnakéšavy, 12. století, Bélúr. Foto Rasa Ravi, 2007.

Párvatí byla v hravé náladě. Přichomýtla se k Šivovi a zakryla mu oči dlaněmi. V tom mžiku se celý svět okamžitě zatměl, neboť Šivovým levým okem bylo slunce a pravým měsíc. Šiva věděl, že nikdo na světě bez světla nepřežije, a proto otevřel své třetí oko.

To třetí oko mělo nadmíru velikou sílu a z tohoto žáru se Párvatí pěkně zpotila. Z kapky jejího potu se zrodilo dítě. Byl to chlapec a dostal jméno Andhaka, tj. zrozený ve tmě, protože přišel na svět, když Šiva měl oči ještě zakryté.

Andhaku dal Šiva bezdětnému démonskému králi Hiranjákšovi („zlatoočko“). Andhaka rostl mezi asury a nakonec se stal jejich vůdcem. Vykonal velikou tapasju, načež mu Brahmá slíbil výsadu, že bude zabit jen tehdy, až záletně pohlédne na svou vlastní matku. Andhaka si byl jist, že se tak nikdy nestane, protože věřil, že žádnou matku nemá.

Z této výsady si Andhaka udělal zdroj obrovské moci. Přivedl nato svá vojska do líté bitvy s dévy. Zvítězil nad nimi a stal se tak vládcem všech tří světů. Jeho říše teď sahala do všech koutů vesmíru. Uvažoval, že takové velké a mocné království potřebuje svou královnu. Jeho sluchu se donesla zpráva, že pro takový úkol se nehodí nikdo lépe než překrásná Párvatí.

Andhaka věděl, že Párvatí je horská princezna, která se vzdala veškerého pohodlí a pohody paláce svého otce, jen aby si získala Šivovu přízeň a vdala se za něj. Andhaka se tedy vydal do Šivova obydlí a začal se Párvatí dvořit. Skládal všelijaké přísahy lásky, sliboval dary a bohatství, ale Párvatí nejevila žádný zájem. Nepřijímaje její „ne“ za odpověď rozhodl se Andhaka unést ji násilím.

Párvatí volala Šivu o pomoc. Šiva byl bez sebe zlostí, vida Andhaku unášejícího mu jeho choť pryč. Řval zlostí a zasadil Andhakovi ránu svým trojzubcem. Andhaka krvácel tak dlouho, až se z jeho těla stal vak s kostmi. Šiva ho držel ve vazbě po celé vesmírné věky. Jak tam Andhaka ležel, potáceje se mezi životem a smrtí, uvědomil si, že je ve skutečnosti synem ŠivyPárvatí. Prosil je, ať mu odpustí. Zbytek svého života pak strávil zpěvem oslavných hymnů na tuto božskou manželskou dvojici.