SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Ohnivý sloup

(podle Šiva-purány)LingódbhavaŠiva vystupuje z ohnivého sloupu, z pyje, který nemá ani začátku ani konce. Brahmá na sebe vzal podobu labutě, ale nedobral se jeho horního konce; Višnu zase podobu divočáka, a nedošel k jeho základu. Bez začátku a bez konce je tento ohnivý sloup viditelnou podobou Boží. Káňčipuram. Foto Rasa Ravi, 2007.

Oba, Brahmá, otec cítících bytostí, a Višnu, strážce vesmírného řádu, se prohlašovali za stvořitele světa. Tu se náhle před nimi objevil ohnivý sloup. Zdálo se, že nemá žádný základ ani vrchol. Brahmá na sebe vzal podobu labutě a vznesl se na nebesa, ale ani odtamtud nespatřil vrchol toho ohnivého sloupu. Višnu na sebe vzal podobu divokého kance a zaryl se do země, ale ani on nenašel dno sloupu. Sloup tedy neměl ani základ ani vrchol, ani začátek ani konec, ani původ ani cíl. Zdálo se, že se sám stvořil, že tu sám udržuje své bytí, že je sám v sobě. BrahmáVišnu došli k závěru, že tento sloup je větší než oni dva dohromady. Byl to symbol velkého boha, byl to Mahádéva, božské znamení krajního tvaru. Z tohoto sloupu vystoupil Šiva. BrahmáVišnu pozdravili Šivu a dali se do zpěvu chvalozpěvů.