SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Párvatí získá Šivovo srdce

(podle Šiva-purány)Aby horské princezně Párvatí dévové pomohli získat Šivovo srdce, naverbovali Kandarpu, ale Šiva ho proměnil v popel jedním pohledem svého třetího oka. Párvatí však nepřestávala navštěvovat Šivovu jeskyni den co den s košíkem jídla a květin. Čistila jeskyni a starala se o asketu, který však zůstával zcela lhostejný vůči jejím citům. Určena k manželství s tímto drsným poustevníkem Párvatí opustila dům svého otce a začala žít jako poustevnice v lese. Stáhla se do sebe a soustředila všechno myšlení, činnost, dech i semeno do sebe. Tato její tapasja dosáhla takové síly, že ohrožovala samé základy horstva. Probouzen touto odhodlaností byl nakonec Šiva nucen otevřít oči. Vyvinul snahu Párvatí její záměr rozmluvit, dávaje najevo, že život s poustevníkem bude na hony vzdálen životu, který vedla u svého královského otce. Navrhl jí, ať se vdá za nějakého prince nebo dévu, někoho mladšího, příhodnějšího a mužnějšího. Párvatí zůstala však neústupná a neoblomná. A Šiva nakonec uznal, že potkal někoho, kdo se k němu hodí. A tak souhlasil se sňatkem. Skloněna před hlavou této poustevny trvala na sňatku tak, jak je to předepsáno.


Šiva odvážející svou choť do své horské poustevny na svém býku Nandinovi. Nástěnná malba na nádvoří Brhadíšvarova chrámu, Thaňdžávúr (Tanjore). Foto Rasa Ravi, 2007.