SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Plamenný pohled

(podle Šiva-purány)Reliéf Kandarpy, boha lásky. Je znázorněn s lukem z cukrové třtiny a květinovými šípy. Probouzí všech pět smyslů a naplňuje srdce touhou. Chrámový komplex Čénnakéšavy, 12. století, Bélúr. Ženská postava je Ratí. Foto Rasa Ravi, 2007.

Zlobůh Táraka posílen Brahmovým příslibem plodil jen zmatek. Zavlékal násilí do všech tří světů. Dévové byli poděšeni. Uvědomili si, že Táraka je nezdolatelný, že ho nelze porazit. Jediným způsobem, jak ho přivést vniveč, bylo přimět Šivu, aby měl syna. Dévové se rozhodli, že se jeho milovaná Satí musí znovu zrodit jako dcera krále hor Himavatova. A tak přišla na svět Párvatí, jejímž posláním bylo provdat se za Šivu a dát mu syna, který by učinil konec Tárakovým hrozbám.

Přešel nějaký čas a mladinká krásná Párvatí přišla k Šivově příbytku a začala se kolem něj točit. Ale ať se snažila, jak se snažila, nevzbudila vůbec jeho pozornost. V zoufalství prosili dévové Kandarpu, aby očaroval Šivu, otevřel mu oči a nechal ho vysemenit.

Kandarpova přítomnost ihned naplnila ovzduší romantikou: Šivův horský štít pokrytý sněhem se proměnil v překrásnou zahradu plnou květin, včel a motýlů. Rostliny rozkvétaly Kandarpovi na pozdrav a nabízely pyl a nektar jeho nohám. Víly se dávaly do tance za zpěvu milostných písní a chval na Kandarpu, který zdvihl svůj třtinový luk, napnul tětivu ze včel a vystřílel na Šivu všech pět svých milostných šípů. A ty se dotkly jóginových smyslů. Žádnou radost z toho však neměl. Otevřel své třetí oko a uvolnil ničivou střelu, která sežehla Kandarpu a spálila ho na popel. Když zničil pána smyslných požitků, navrátil se pán smyslové kázně zpět k rozjímání.


Bohyně Párvatí („horská“), himálajská dcera hory, toužila získat, s trochou pomoci boha lásky Kandarpy, srdce asketického Šivy. Skončili však velmi špatně. Šiva nechtěl nic, ani Párvatínu lásku; zničil touhu svým třetím okem. Moderní chrámový výjev, okolí Mámallapuramu (Mahábalipuram). Na scéně vidíme v ohni hořícího Kandarpu čili Kámu, který se pokusil meditujícího Šivu zasáhnout svými šípy. Foto Rasa Ravi, 2007.