SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Proč Šivovi zmodral krk?

(podle Šiva-purány)Šiva se obětoval a na žádost bezradných bohů vypil kosmický jed haláhalu. Ilustrace Devdutt Pattanaik.

Stalo se jednou, že po Lakšmí, bohyni štěstí a bohatství, nebylo ve třech světech ani vidu ani slechu. Skočila do mléčného oceánu a s ním cele splynula. Bozi i nebozi toužili dostat ji ven za každou cenu. Proto se rozhodli kvedlat oceán pomocí hory Mandary jakožto kvedlačky. Hada Vásukiho ovinuli kolem hory jako kolem dříku motouz. Aby se hora otáčením neposouvala, využili želvího krále Akúpáru a jeho krunýře jakožto opěrky. Horu mu nasadili na záda.

Pak se dévové chopili hadího ocasu a asurové jeho krku, tahali vpravo a vlevo a otáčeli horou sem a tam. Tak kvedlali oceánem po celé dlouhé vesmírné věky. Nakonec došli odměny a Lakšmí vystoupila z oceánu spolu s mnohými zázraky, jakými jsou například amrta, nápoj nesmrtelnosti.

Jak bohy, tak démony těšilo, že z moře získali Lakšmí zase zpět. Zkoumali také další plody své práce, když náhle mléčný oceán vyvrhl smrtelný jed zvaný haláhala. Jedni i druzí propadli panice. Upadli v zoufalství vlastníce všechno, co získali kvedláním, leč nikdo z nich se nechtěl ujmout jedu. Naopak, každý se ho chtěl co nejrychleji zbavit. Když už si nevěděli rady, volali Šivu na pomoc.

Šiva, ztělesnění askeze, nečinil rozdílu mezi jedy a elixíry. Chopil se haláhaly a strčil si ho do úst. Bohyně zahlédla, jak Šiva jed polyká, a bála se, co z toho bude. Přiběhla k němu, tiskla mu krk a pevně ho obtočila hadem. Jed tedy zůstal v hrdle a nemohl vstoupit dál do Šivova těla. Odtud pochází i Šivův přídomek „modrokrký“ neboli Nílakantha.