SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Prokletý Bhrngi

(tamilský chrámový folklór)Trojnohý tančící Bhrngi (na zesvětleném detailu) sleduje Šivovy taneční pozice v jeho aspektu Natarádži. Opodál tančící Bohyně v podobě Kálí. Čólský reliéf z Gangaikóndačólapuramu, 12. století. Text a foto Rasa Ravi, 2007.

Poustevník Bhrngi („černá včela“) byl vyznavačem Šivovým a chtěl neustále obletovat kolem něj, okolkovat, ne však kolem jeho choti. „Vždyť jsme přece dvě poloviny téhož!“ namítala Párvatí, která seděla po levé straně Šivova klína a bránila Bhrngimu poletovat jen okolo Šivy. Bhrngi pak na sebe vzal podobu blechy, která by mohla přeskočit mezi jejich hlavami. Párvatí se však se Šivou ztotožnila tělem, takže se stala jeho levou polovinou. Nato se Bhrngi proměnil v červa a zavrtal se mezi ty dvě půle. Protože ji nechtěl uznat za součást manžela, zaklela ho slovy: „Ať ztratíš všechny části svého těla, které pocházejí ze ženy!“ Hned nato bylo jeho tělo zbaveno masa a krve. Zbyly mu jen kosti a kůže. Poté se Bhrngi zhroutil na zem poután svou nemohoucností. A tak poznal moc Bohyně. Aby všem i jemu připomněla, že Šivy bez ní je jen půl, nevrátila mu už jeho tělo, nedal mu Šiva ani hůl, jen mu přidal třetí nohu, aby stát mohl jako trojnožka.