SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Sestoupení Gangy

(podle Rámájany)Šiva používá svoje vlasy, aby v nich zachytil a zkrotil z nebe padající rozdivočelý vodní tok Gangy. Gangá je mohutnou řekou života, schopnou mžikem uchvátit a smést kdejakou mysl. Šivovy dlouhé spletené vlasy však představují mysl řízenou prostřednictvím jógy, a tedy schopnou odolat silám říční bohyně. Reliéf, 6.–8. století, Ellora. Foto Jan Strnad, 2010.

Prastrýcové krále Bhagírathy („proslulého svým vozem“) omylem jednou označili jakéhosi asketu za zloděje. Ten, rozzuřen, využil sil nabytých stálým cvičením zdrženlivosti, aby je upálil zaživa. Naneštěstí tak prastrýcové zemřeli předtím, než byl jejich čas původně vyměřen. Následkem toho nesměli překročit hranice říše mrtvých a bloumali tak mezi světem živých a mrtvých.

Prosili tedy Bhagírathu, aby našel způsob, jak je navrátit do koloběhu života. A to bylo možné jen tehdy, pokud popel z jejich mrtvých těl bude vhozen do řeky Gangy. Gangá byla mohutná řeka, která protékala nebeskou říší, Mléčnou dráhou. Bhagíratha neměl prostředků, jak dopravit popel k obydlí bohů. Trápení jeho prastrýců na něj však doléhalo, a proto se rozhodl přivést říční tok na zemi.

Podstupoval tak přísnou askezi, že dévové nemohli jinak než přivést Gangu z nebes dolů na zem. Avšak nymfa, která ztělesňovala řeku, měla myšlenku, že by mohla Gangá téci na zemi, za velice opovážlivou, protože proud Gangy byl tak mohutný, že by mohl spláchnout celý zemský povrch. Proto se Bhagíratha rozhodl požádat Šivu o pomoc. Ten se postavil na vrcholek hory Kailása, dal si ruce v bok připraven Gangu zachytit svou dlouhou kšticí dřív, než se dotkne země. Gangá se ve své celé slávě řítila z nebes připravena rozlít se na zemi, nicméně ještě než se mohla dotknout Šivových dlouhých vlasů, pocítila, že již nemá plnou svobodu.

Zmítala se jako polapený pták a dále směla pouze jemně téci. Stékajíce po vlasech Šivových promlela si cestu horami a plynula pláněmi do moře, přinášela život a veselí na svých březích. A Bhagíratha ponořil popel svých předků do jejích vod. Jak bylo předpovězeno, jeho prastrýcové pak směli vstoupit do země zesnulých a dočkat se tak nového zrození.