SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Šiva jde proti Dakšovi do útoku

(podle Linga-purány)Vírabhadra („vynikající hrdina“) je ztělesněním Šivova spravedlivého hněvu vůči jeho tchánovi Dakšovi. Satína smrt vyvolává střet mezi jejím manželem a jejím otcem. Manželův vnitřní klid je ten tam. A otec je vyléčen ze svých lakotných výbuchů vzteku. Vaidjéšvarův chrám, 10.–14. století, Talakádu (Talakad). Postava s hlavou kozla je Dakša. Foto Rasa Ravi, 2007.

Zpráva o smrti Satí dostihla Šivu na hoře Kailása. Sklíčilo ho to. Úmrtí jeho choti mu zlomilo srdce. Jeho vyrovnanost byla otřesena. Popadl ho vztek. Jeho hněv neznal mezí a přiměl ho k činu. Měl v úmyslu se Dakšovi pomstít za jeho bezmyšlenkovité jednání vedoucí k sebeupálení Satí, jeho choti a Dakšově vlastní dcery.

Ve své zlobě si vyrval vlasy a vytvořil z nich příšeru, bojovníka s jedovými zuby, známého jako Vírabhadra, jehož jediným cílem bylo prolévat krev. Vírabhadra kvapil do Dakšova sídla, následován celou tlupou (gana) přízraků a skřetů cválajících na vzteklých psech. Dévové tam ještě zůstávali shromážděni, poházené zbytky jadžňi kolem svědčily o zlém osudu s náhlým zakončením. V povětří viselo smrtelné vytí a dévové ustrnuli v němé beznaději. Vírabhadra spolu s Šivovými gany rozpoutali krvavé běsnění. Vrhli se na shromážděné dévy rvouce jejich srdce z těl a vyloupávajíce jim bulvy z očních důlků. Chlemtali jejich krev a ověšovali se jejich uťatými údy a vyhřezlými vnitřnostmi. Svatosvatě bohaté stolování se proměnilo v krví zbrocené pole bitevní.

Vírabhadra se pak začal pídit po vybraném cíli svém, po Dakšovi. Našel jej v skrytu za obětištěm ochromeného zděšením. Vírabhadra se na něj vrhl a jedním mocným máchnutím svého meče mu uťal hlavu. Urozená hlava veleváženého patriarchy zůstala nectně pohozena na obětním stole. Když takto slavně zakončil velikou to jadžňu, vrátil se Vírabhadra zpět do Šivova příbytku.