SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Šiva nachází klid


(podle Višnu-purány)Šiva, ve své nevšímavosti si světa, tlumil vášeň ve svém nitru. Proto jeho okolí oplývalo klidem a chladem jako zasněžený horský vrchol. Od chvíle, kdy se upnul k Satí, odhaloval lásku a vášeň. Její smrt ho zanechala v zoufalství. Jeho vášeň se uvolnila. Sníh začal tát, slzy začaly téci. Ilustrace Devdutt Pattanaik.

Skvoucí hrdina Vírabhadra zabil Dakšu. Šivovi se tak sice dostalo zadostiučinění, nicméně Satí to nevrátilo k životu. Když jakožto Vírabhadra sprovodil ze světa Dakšovu oběť a přivodil smrt a zánik do svatých míst, posbíral zuhelnatělé zbytky Satíny tělesné schránky a obcházel svět s úpěním bolestí. Svět se stal bezútěšným, plným bolesti a utrpení. Truchle nad ztrátou své drahé choti nebyl k utišení.

To všechno Višnuovi nedávalo pokoje. Propadal strachu o blaho všeho světa. Bylo na Šivovi, aby skoncoval se svým lkáním. A Višnu zvedl svůj vroubkovaný disk (čakra), který zničí všechen neřád, a mrštil jím vzhůru. Ten roztříštil Satínó tělo na 108 částí. Tak Satí pozbyla své hmotné tělesnosti, načež Šiva opět nabyl svých smyslů. Oživil opět dévy, i Dakšu vrátil do života, jen hlavu uťatou mu nahradil hlavou kozla.

Dakša poté dokončil přerušenou jadžňu a dodal dévům sil, takže tu byl opět kolotoč života. Na konci rituálu byla tentokrát nabídnuta oběť také Šivovi, který obětiny přenechal svým psům. On sám se prostě stáhl do sluje, zavřel oční víčka, ponořil se do svého vnitřního světa, znovu zažehl oheň tapasu a zrušil s vnějším světem veškeré spojení.