SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Tancem k osvícení

(podle Skanda-purány)Jednou jedno společenství mudrců vysluhovalo jadžňu a nabývalo tím různých sil, aniž ocenilo moudrost mantrám i obřadům vlastní. Aby je osvítil, vzal na sebe Šiva podobu pohledného mladíka a připutoval nahý do jejich poustevny. Byl tak krásný, že družky těchto mudrců jim uprchly a pospíšily za mladíkem. Rozezlení poustevníci použili magických sil skrytých v obřadech a zplodili tak tygra, jedovatého hada a škodícího šotka. Šiva však tygra zabil, stáhl mu kůži a oblékl si ji. Hada lapil a obtočil si kolem krku jako náhrdelník. Pak byl jediným skokem na zádech šotka a dal se do tance. Pozorujíc, jak tančí, mudrcům svitlo, že je to Bůh samotný a jeho tanec pak že je vyjádřením smyslu bytí. Tygr, had a šotek – to byly představy a průměty jejich touhy k sebezachování, seberozmnožování a sebeprosazování.


Šiva jako král tance, Natarádža. Tanec je viditelnou metaforou šivaistické nauky. Každá poloha těla v tomto tanci je pomíjivá, zaujímá místo a čas jenom mžikově. V Šivových rukou vnitřní oheň (tapas) a kolem něho je vnější oheň koloběhu životů a smrtí (sansára). Stojí na pravé noze a ukazuje na svou levou zdviženou nohu. Levá strana představuje, protože je stranou tlukoucího srdce, svět, který se ustavičně mění. Pravá strana, jakožto protikladná, je klidná a pevná jako duše. Šiva pozorovateli sděluje, že se nemusí bát věčně vířícího hmotného světa. Podbízí ho, aby se zahloubal do klidu své duše. Čólský bronz, 12. století, National Museum, New Delhi. Foto Jan Strnad, 2010.