SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Táraka obdrží magickou moc

(podle Šiva-purány)Šiva. Ilustrace Devdutt Pattanaik.

Kdysi jeden asura jménem Táraka prahl po tom získat sílu, přemoci dévy a vládnout světu. Aby tohoto cíle dosáhl, rozhodl se vykonat asketické odříkání (tapasja). Usedl a setrval zahloubán v zadostiučinění odmítaje odpovídat na veškeré vnější podněty a nevnímaje čas. Soustředil se tak, že sám bůh Brahmá se před ním vztyčil a zeptal se ho: „Po jakém užitku zde toužíš?“ Tárakovo úsilí se soustřeďovalo na jedno jediné, totiž nabýt magické moci (siddhi) i hmotných statků dávajících mu moc ovládat všechno, jak se mu zlíbí. Spíše než o svobodu od stálého ožívání a umírání požádal Brahmu rovnou o nesmrtelnost. A když Brahmá jasně odpověděl, že to nelze, jelikož všichni živí tvorové podléhají nakonec smrti, požádal Táraka opět o výsadu, která by ho téměř zbavila smrti. „Musím-li již zemřít, nechť se tak stane rukou dítěte schopného bojovat po šesti dnech života ve stáří sedmi dnů.“ Brahmá splnil jeho přání a dodal k tomu, že takové dítě může vzejít pouze od Šivy. Táraka byl spokojen. Posílen touto výhodou začal se svým posláním směřovat k cíli. Vyhostil dévy z nebeských říší a stal se pánem nad třemi světy.