SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Urážka Dakši

(podle Šiva-purány)Osmnáctiruká tantrická podoba tančícího Šivy. Čálukjský reliéf z jeskynního chrámu v Bádámi, 6. století. Foto Mirko Tikalsky, 2013.

Dakša, zakladatel a patriarcha védské kultury, se u všech těšil velké úctě. Jednoho dne byl pozván na shromáždění bohů. Když vstoupil, hrdý a vznešený, všichni bohové povstali. Vzali se za ruce, aby pozdravili tohoto nejvyššího ochránce jadžňi. Dakšu to potěšilo a přelétl dokola pohledem celé shromáždění přijímaje s povděkem pozdravy bohů. Tu však jeho pohled sklouzl na osamělou sedící osůbku a výraz mu ve tváři ztuhl. Hle, spatřil Šivu, který nepovstal na pozdrav. Šiva nemínil Dakšu urazit, zůstal však usazen, protože naň nezapůsobil Dakšův vznešený postoj. Beze všeho opovržení a přezírání v něm prostě patriarchův parádní příchod nevyvolal nejlepší dojem. Zůstal tím nepohnut, všechno to se ho netýkalo.

Dakša to však nesl s nelibostí. Očekával, že Šiva mu vzdá čest jako všichni ostatní. A v ten okamžik si přislíbil, že Šivu nepozve nikdy na žádnou jadžňu. Pokládal Šivu za cizince a nešiku neschopného se modlit, zpívat obřadní chvalozpěv či sebe a jiné světit.