SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Od Śivy k Śaṃkarovi

Dr. Devdutt Pattanaik: Od Śivy k Śaṃkarovi

vyšla v lednu 2014 hinduismus, mytologie


Ukázky z díla

Záchrana Márkandéji

(podle Šiva-purány)Márkandéjovi rodiče byli bezdětní po velmi dlouhý čas. Trápeni myšlenkou, že nebudou mít dědice, modlili se k Šivovi. Šiva se nad nimi slitoval a splnil jim jejich přání. Dal jim na vybranou mít syna rozumu mdlého, leč dlouhým žitím požehnaného, anebo chlapce, který má nadání, ale život mu rychle uběhne. Dlouho nad tím rozmýšleli, až génia přec jen chtěli.

Tak se Márkandéja sice narodil jako dar Pána, ale byl předurčen zemřít o šestnáctých narozeninách. Poslední zbývající hodiny života se nakonec rozhodl strávit modlitbou k Šivovi. Jama, bůh smrti, se objevil přesně v danou hodinu. Márkandéja ho požádal o chvilku strpení, protože se ještě nedomodlil. Jama se uchechtl nad mladíkovou neznalostí. „Smrt na nikoho přeci nečeká,“ Jama vzkřikl a hodil svou oprátku k chlapcovu hrdlu. Když Márkandéja pocítil, že dech života je z jeho nitra vytlačován ven, obrátil se k Šivovi z posledních sil. Šiva zaslechl, jak chlapec křičí, a hned se objevil po jeho boku. Odstrčil Jamu stranou a vzal Márkandéju k sobě na horu Kailásu. Márkandéja tam pak dále žil jako věčně mladý chlapec.


Šiva zachránil Márkandéju od jisté smrti tím, že zabil Jamu, boha smrti. Šiva Jamántaka („ukončitel Jamy“) osvobozuje duše od nutnosti pokračovat ve věčném koloběhu zrození a umírání. Reliéf v jeskyni č. 15, Ellora, 7.–9. století. Klečící menší postava je Márkandéja. Foto Jan Strnad, 2011.