SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Vybrané upanišady zasvěcené Višnuovi

Svatopluk Svoboda: Vybrané upaniṣady zasvěcené Viṣṇuovi

(Vybrané upanišady zasvěcené Višnuovi)

vydání je pozastaveno mystická literatura


Anotace: Višnuismus je u nás i v západních zemích znám především díky aktivitám náboženských škol, ve středu jejichž zájmu je bůh Kršna. Samotný višnuismus ale představuje mnohem širší mystické, sociálně-kulturní a filozofické spektrum. Jednotliví avatárové boha Višnua, resp. principy či božstva s Višnuem ztotožněné, se dostávají do popředí ve školách jim zasvěcených, v nichž přitom ostatní avatárové či bohové hrají typicky již jen sekundární nebo podpůrnou roli. Publikace otevírá dveře do této, v češtině málo známé, oblasti. Přináší upanišady, které velebí Nárájanu, Rámu, NarasinhuKršnu. V komentářích a přílohách se věnuje i dalším Višnuovým aspektům, jako jsou Hajagríva, Dattátréja, Varáha, Hari, Parašuráma či Sujadžňa. Z většího počtu višnuistických upanišadů jich vybral překladatel a kompilátor čtrnáct – jsou přeloženy převážně dle Deussena a Aiyara. Vnitřní smysl těchto textů je vysvětlován v komentářích. Autor je následovníkem méně známé višnuistické školy nárasinhovců.

Snahou díla je oslovit duchovní praktikanty napříč různorodými vyznáními mystických tradic. Protože nauky zde reprezentované jsou do značné míry závislé na sanskrtské terminologii a protože přinášejí četné mantry, jejichž správná výslovnost je podmíněna přesným přepisem, je použito jednotné transliterační schéma, dobře známé z mezinárodní indologické literatury.


Obsah

Úvod
O knize
Višnu

Nárájana
Nárájana-upanišad
Komentář k Nárájana-upanišadu
Átmabódha-upanišad
Komentář k Átmabódha-upanišadu
Mahánárájana-upanišad
Mahá-upanišad
Komentář k Mahá-upanišadu

Ráma
Muktiká-upanišad
Komentář k Muktiká-upanišadu
Ráma-uttara-tápaníja-upanišad
Komentář k Ráma-uttara-tápaníja-upanišadu
Tárasára-upanišad
Komentář k Tárasára-upanišadu
Ráma-púrva-tápaníja-upanišad
Komentář k Ráma-púrva-tápaníja-upanišadu

Narasinha
Avjakta-upanišad
Komentář k Avjakta-upanišadu
Nrsinha-púrva-tápaníja-upanišad
Komentář k Nrsinha-púrva-tápaníja-upanišadu
Nrsinha-uttara-tápaníja-upanišad
Nrsinha-šatčakra-upanišad
Komentář k Nrsinha-šatčakra-upanišadu
Vzývání

Kršna
Kalisantarana-upanišad
Komentář ke Kalisantarana-upanišadu

Hajagríva
Hajagríva-upanišad

Dattátréja
Dattátréja-upanišad

Dodatek
Avatárové – vtělení Višnua
Královská mantra k Narasinhovi
Mantry k Narasinhovi
Mantry k Rámovi
Mantry k Dattátréjovi
Mantry k Hajagrívovi
Počáteční mantry k upanišadům jednotlivých véd

Bibliografie