SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Vybrané upaniṣady zasvěcené Viṣṇuovi

Svatopluk Svoboda: Vybrané upaniṣady zasvěcené Viṣṇuovi

vydání je pozastaveno mystická literatura


Ukázky z díla

Átmabódha-upanišad

(podle Deussena)
Óm! Do vnitřní blaženosti, brahmanu, svatého znění pozůstávajícího z a-u-m, do této slabiky (pranava), jíž začínají posvátné verše a jež se stala zvukem Óm, vstoupil Nárájana.

Jógin, Toto si přející,

je zproštěn zrodů a sansáry.

Óm. Budiž uctěn Nárájana držící lasturu, disk a kyj!

Recitací Óm namó Nárájanája jógin dospívá do vaikunthy, nebeského světa světců. Zde se nachází město brahmanu, obydlím je lotosový květ (srdce), uprostřed něhož přebývá átman. Uvnitř je zlatý květ, z něhož vyvěrá samotná příčina všeho, sestávající plně z poznání. Proto je podoben zablesknuvšímu se blesku, jeho světlo je jako světlo lampy.

Tak zbožný byl syn Dévakí.

Tak zbožný byl jezdec na Garudovi.

Tak zbožný byl Pundaríkákša.

Tak zbožný byl Madhusúdana.

Protože on vnímal Toho, jenž přebývá ve všech bytostech, Jednoho, Nárájanu, příčinu všeho, ač samotného bez příčiny, nejvyššího brahmanu.

Kdo nad Višnuem, od bolesti a klamu osvobozeným, medituje, svého zániku nedojde

a z dvojnosti do nedvojnosti směřuje, jsa bázně prost.

Ale

„člověk z jedné smrti do druhé jde,
když věří v mnohotvárnost světa zde.“1

Uprostřed lotosu srdce „je toto všechno založeno ve vědomí, řízeno vědomím. Svět je řízen vědomím, vědomí je jeho základ, vědomí je brahman. Vystoupiv nad tento svět prostřednictvím uvědomění si svého bytí, (Vámadéva) dosáhl v nebi splnění všech přání a stal se nesmrtelným, stal se nesmrtelným.“2

„Kde světlo je bez přestání,
kde je založen nebeský jas,
do tohoto světa, ó Přečistý,
do věčného, mě přemísti.“3

Takto se kráčí k nesmrtelnosti, takto se kráčí k nesmrtelnosti.

Óm! Kdo nad tímto upanišadem byť jen hodinu medituje, pro toho není návratu, pro toho již není návratu.1. Brhadáranjaka-upanišad 4.4.19.

2. Aitaréja-upanišad 3.3–4.

3. Rg-véda 9.113.7.