SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Vybrané upaniṣady zasvěcené Viṣṇuovi

Svatopluk Svoboda: Vybrané upaniṣady zasvěcené Viṣṇuovi

vydání je pozastaveno mystická literatura


Ukázky z díla

Bibliografie

Použitá a k dalšímu studiu doporučená překladová literatura
(poznámky Rasa Ravi)


Aiyar, K. Narayana Swami, Thirty Minor Upanishads – Sanskrit text and English Translation, Parimal, Delhi, 2003 (první vydání Madras, 1914). (Ohledně naší knihy přináší tyto upaniṣady: Muktikā, Ātmabodha, Tārasāra, Nārāyaṇa a Kalisaṃtaraṇa.)

Avalon, Arthur, The Serpent Power, první vydání 1918 (Luzac & Co.), posléze četná vydání až do dneška u Ganesh & Co. Opakovaná vydání od roku 1974 také u Dover Publications, New York. (Obsahuje překlad Nṛsiṃha-ṣaṭcakra-upaniṣadu, který je nenápadně vložen na stranách 270–272. Tento velmi krátký upaniṣad je u Avalona bez většího upozornění přeložen celý. Rozsahem i zněním odpovídá sanskrtskému originálu, jak ho nalézáme v edici sanskrtských textů Un-published Upanishads, Adyar Library, Madras, 1933.)

Ayyangar, T. R. Srinivasa, The Sāmānya Vedānta Upaniṣad-s – Translated into English (on the Basis of the Commentary of Śrī Upaniṣad-brahma-yogin), Adyar Library, Madras, 1941. (Viz Warrier.)

Ayyangar, T. R. Srinivasa, The Vaiṣṇavopaniṣad-s – Translated into English (on the Basis of the Commentary of Śrī Upaniṣad-brahma-yogin), Adyar Library, Madras, 1945. (Ze 14 přeložených upaniṣadů následující se týkají naší knihy: Avyakta, Kalisaṃtaraṇa, Tārasāra, Nārāyaṇa, Dattātreya, Hayagrīva, Nṛsiṃha-tāpanīya a Rāma-tāpanīya.)

Deussen, Paul, Sechzig Upanishad’s des Veda – aus dem Sanskrit Übersetzt, první vydání: Leipzig, 1897. (Ohledně naší knihy obsahuje tyto upaniṣady: Nārāyaṇa, Ātmabodha, Mahānārāyaṇa, Mahā, Rāma-pūrva-tāpanīya a Rāma-uttara-tāpanīya, Nṛsiṃha-pūrva-tāpanīya a Nṛsiṃha-uttara-tāpanīya.)

Deussen, Paul, Sixty Upaniṣads of the Veda, z původního německého vydání do angličtiny ve dvou dílech přeložili V. M. Bedekar a G. B. Palsule, Motilal Banarsidass, Delhi, opakované edice od roku 1980. (Sice toto anglické vydání je pořízeno z německého originálu a jeho prvotním účelem je následovat Duessenovo dílo a až druhotně sanskrtský originál, v některých případech přináší přesto lepší překlad než původní německé vydání, zejména tam, kde Deussen ještě ve své době neměl k dispozici některé manuskripty, které byly objeveny později a které tito překladatelé, vzdělaní indologové, při překladu brali v potaz.)

Dumont, P. E., Avyakta-upaniṣad, Journal of the American Oriental Society, vol. 60, no. 3, (September 1940), pp. 338–355.

Menon, Ramesh, Bhagavata Purana, Rupa & Co., New Delhi, 2006. (Dvoudílný převyprávěný překlad.)

Ramachander, P. R., Dattatreya Upanishad, celextel.org.

Ramachander, P. R., Hayagriva Upanishad, celextel.org.

Warrier, A. G. Krishna, The Sāmānya Vedānta Upaniṣad-s – English Translation, Adyar Library, Madras, 1991. (Obsahuje překlad 24 upaniṣadů ze sanskrtu, z nichž následující tři se týkají naší knihy: Ātmabodha, MahāMuktikā.)