SIDDHAIKA


Vzdělávací platforma staroindické kultury

Vybrané upaniṣady zasvěcené Viṣṇuovi

Svatopluk Svoboda: Vybrané upaniṣady zasvěcené Viṣṇuovi

vydání je pozastaveno mystická literatura


Ukázky z díla

Nrsinha-šatčakra-upanišad

(Podle Avalona)


 

1.

Óm!

Bohové vystoupali do satjalóky, nejvyššího nebe pravdy, a řekli Pradžápatimu:

„Prosíme, vylož nám narasinha čakru.“

(A on odpověděl:)

„Je šest čaker Narasinhy. První dvě z nich mají čtvero špic, třetí čakra má pět špic, čtvrtá šest, pátá sedm a šestá osm. Takové jsou čakry Narasinhy.“

„A jaká mají jména?“

„Jsou známy pod jmény áčakra1, sučakra2, maháčakra3, sakalalóka-rakšana-čakra4, djučakra5 a asurántaka-čakra6.“

2.

(Bohové se dále ptají:)

„Co jsou tři kruhy síly (bala)?“

„Jsou to vnitřní, prostřední a vnější. Vnitřní je bídža, prostřední je Narasinha-gájatrí7 a třetí, neboli vnější, je mantra.“

„A co je vnitřním kruhem?“

„Je jich šest (jeden pro každou ze šesti čaker) a jsou to bídžamantry patřící v řadě Narasinhovi, Mahálakšmí, Sarasvatí, Kámadévovi8, pranavěKródhadevovi9.10 To je šest vnitřních kruhů narasinha čaker.“

3.

„A co je prostředním kruhem?“

(A Pradžápati dále vysvětluje:)

„Je jich šest a jsou to Narasinhája, vidmahé, vadžranakhája, dhímahi, tannahsinhah pračódaját. Toto je šest prostředních kruhů šestice čaker Narasinhy.“

„A co je vnějším kruhem?“

„První je ánandátmá neboli áčakra. Druhý je prijátmá neboli sučakra. Třetí je džjótirátmá neboli maháčakra. Čtvrtý je májátmá neboli sakalalóka-rakšana-čakra. Pátý je jógátmá neboli djučakra a šestý je samáptátmá neboli asurántakačakra. Toto je šest vnějších kruhů šestice čaker Narasinhy.“

4.

(Bohové se dále ptají:)

„Kam mají tyto čakry být umístěny?11

„První umístěte do srdce, druhou na hlavu, třetí na drdol vlasů (šikhá), čtvrtou na celé tělo, pátou mezi oči (třetí oko) a šestou na světové strany.“

5.

Kdo takto provede njásu narasinha čaker na dva údy (anga), stává se znalcem védského metru anuštubh, získává přízeň Narasinhy, sklízí úspěchy u všech bytostí a ve všech světech, a dojde úplného vysvobození (kaivalja). Proto konejte njásu, očišťující! Skrze ni se člověk stává dokonalým v zbožnosti a oddanosti. Pokud člověk neprovádí njásu, přízeň Narasinhy nezíská, a neobdrží ani sílu, ani oddanost či zbožnost.

6.

Člověk, který toto studuje, se stává znalcem všech véd a stává se kvalifikovaným pro provádění všech obětí. Je očištěn, jakoby se vykoupal na všech poutních místech, a stává se znalcem všech manter. Dosahuje čistotu jak vnitřní, tak i vnější. Tímto poznáním jsou zničeni rákšasové (hněviví démoni) bhútové (duchové), pišáčové (upíři), šákiní (bohyně nesoucí nemoci), prétové (zemřelí, kteří putují po smrti po světě a po temných místech a vtělují se pak do lůn zvířat a nízkých lidí) a vétálové (duchové živící se substancemi mrtvol na pohřebištích). Takový člověk je osvobozen ode všeho strachu. Nechť toto poznání není sděleno nevěřícímu!1. Čakrová, z čakry pocházející.

2. Krásná čakra.

3. Velká čakra.

4. Svět stvoření ochraňující čakra.

5. Nebeská/zářící čakra.

6. Čakra zabytí démonů.

7. Tj. následující mantra: Nrsinhája vidmahé vadžranakhája dhímahi tannah sinhah pračódaját.

8. Bůh touhy.

9. Bůh hněvu.

10. Jsou to tyto bídžamantry: kšaum, šrím, aim, klím, óm, húm.

11. Neboli jak máme provést mystické umístění manter na tělo, tj. njásu.